У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗВІТ КАФЕДР ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ

25 і 26 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся звіт кафедр про освітню, методичну, наукову, організаційну діяльність у І півріччі.…

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ БІНПО У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ  РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073«МЕНЕДЖМЕНТ»

18 червня 2024 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося заключне засідання Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073…

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

19 червня 2024 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося…

НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ВІДБУВСЯ  АХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»

24 червня 2024 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту успішно відбувся захист випускових…

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 17 червня по 21 червня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Універитет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації…

У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

18 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось чергове засідання Комісії з питань етики та академічної…

ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

До багатотисячної когорти висококваліфікованих фахівців, підготовлених за 70 років активної діяльності Університету, долучилися й наші випускники. За цим – багаторічна напружена і творча праця…

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В  УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

12-13 червня 2024 року в онлайн-форматі відбулася III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого…