100 ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НАБУЛИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ І ТРЕНЕРІВ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

П’ять тижнів в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на замовлення Державної служби якості освіти України тривало навчання 100 директорів закладів загальної середньої освіти, в яких у 2020 році…

ПЕРШИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛЮЧОВІ ВМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Цього тижня завершилось дистанційне навчання першої групи слухачів Українського відкритого університету післядипломної освіти як віртуальної системи неформальної післядипломної освіти (http://uvu.org.ua/). Цільова…

СПІВПРАЦЯ ІЗ КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Одним із основних напрямів діяльності БІНПО є розвиток співробітництва із замовниками освітніх послуг. 02 березня 2020 року підписано угоду про співпрацю між БІНПО та Маріупольським професійним ліцеєм з метою…

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, РОЗВИТОК SOFT SKILLS, РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ – ПРІОРИТЕТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІНПО

02 березня 2020 року розпочато організаційно-мотиваційний етап курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання (тьютор Харагірло В.Є., в.о.завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту) і…

ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ І СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ДІЇ:  Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

3 березня 2020 р. у ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» під головуванням О. І. Бондарчук, завідувачки кафедри психології управління Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО…

підписано Угоду між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» і Варшавським університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM»

28 лютого було підписано Угоду між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» і Варшавським університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (Республіка Польща, м. Варшава) про…

ВІДБУВСЯ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ  СЕМІНАР ДЛЯ  КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ  ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА КИЇВЩИНИ: СТРАТЕГІЯ – 2020»

26 лютого 2020 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за ініціативи завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО Просіної Ольги Володимирівни проведено методологічний семінар для…

Зустріч ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  Миколи Кириченка із Президентом SEANS Айтачем Алтаєм (Туреччина)

26 лютого цього року в рамках підписання Договору про практичну підготовку (стажування) здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників УМО із турецькою компанією SEANS відбулась зустріч…

У БІНПО ВІДБУВСЯ ВИПУСК ПЕРШИХ ГРУП СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

21 лютого 2020 року  у БІНПО відбувся  урочистий випуск перших груп слухачів очної форми навчання. Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичній підготовки Київської області привітала…

У БІНПО ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

20 лютого 2020 року з метою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців упродовж міжкурсового періоду науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти провели…