РИНОК ПРАЦІ : ПОТРІБНІ КОНКУРЕНТОЗДАТІ ФАХІВЦІ

31 жовтня – 01 листопада 2019 р. на базі ДНЗ «Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей» проведено Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні основи…

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ»

 30 жовтня 2019 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію…

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ННІМП ПРИЙНЯЛИ  УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУЦІЙНОГО РІВНЯ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР»

24-25 жовтня 2019 року науково-педагогічні працівники навчально-наукового Інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Тетяна Бурлаєнко та Оксана Дубініна брали участь у…

УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» У ОДИНАДЦЯТІЙ МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

22-24 жовтня 2019 року відбудилася Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» Програмою виставки було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,…

КРОКАМИ ЗРОСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ МАЙСТЕРНОСТІ

Кафедра професійної і вищої освіти ЦІПО вітає випускників курсів підвищення кваліфікації категорії - методисти ЗП(ПТ)О (тьютор-куратор к.п.н. Вікторія КУПРІЄВИЧ, староста Олена КИРИЧЕНКО, Київський професійний…

ВІДБУЛАСЬ УСЕУКРАЇНСЬКА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ «НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ МАЙСТРІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

24 жовтня 2019 року проведено Всеукраїнську дискусійну панель «Напрями діяльності старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах євроінтеграції» на базі Навчально-методичного…

Відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар "Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту"

17 жовтня 2019 року кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно із ВГО «Консорціум закладів післядипломної…

Впровадження мотиваційних механізмів  стимулювання професійної діяльності в ЗПТО

Випускна кафедра професійної і вищої освіти ЦІПО 18.10.2019 р. здійснила випуск слухачів КПК керівних кадрів категорії заступники директорів ЗПТО з навчально-виробничої роботи (тьютор-куратор к.т.н., доцент Ольга…

ВІДБУЛАСЬ ІV-а ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

(м. Київ, Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 16 жовтня 2019 року)    Уже четвертий рік поспіль проводиться Всеукраїнська…