НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УСПІШНО АКРЕДИТОВАНО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

26 березня 2024 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію Освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» за…

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 25 по 29 березня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за державним замовленням пройшли І етап курсів підвищення…

АЛЬЯНС УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАПРОСИВ ОСВІТЯН НА ФОРУМ «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЧАС ВІЙНИ»

26-27 березня 2024 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Форум Альянсу Українських Університетів «Управління закладами вищої освіти в час війни», де обговорювалися…

ВІДБУВСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕНСИВ «СУЧАСНА ДИДАКТИКА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ОСВІТНІ ТРЕНДИ І ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ»

28 березня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся регіональний науково-методичний інтенсив «Сучасна дидактика…

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ БІНПО З АКРЕДИТАЦІЄЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ», «ПСИХОЛОГІЯ»

Вітаємо професійну родину Білоцерківського інституту неперервної професійної ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, зокрема проєктні групи, викладацький склад, здобувачів вищої освіти,…

ЦІПО ПРОДОВЖУЄ БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У березні 2024 року в умовах воєнного стану до Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на курси підвищення кваліфікації зараховано 609 слухачів, 22…

У БІНПО ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-ЛЕКТОРІЙ «КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗРИВ (SKILL GAP) НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: СТАН ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ» У РАМКАХ XV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ-2024»

27 березня 2023 року Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся Відкритий онлайн-лекторій «Кваліфікаційний розрив (skill gap)…

У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

25 березня 2024 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти групи ПВШ-22-Д1…

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

26 березня 2024 рокуу Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного…

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА МИКОЛИ КИРИЧЕНКА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ САМОВРЯДУВАННЯМ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

26 березня 2024 року відбулася зустріч ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Миколи Кириченка з оновленим складом Студентської колегії Університету. У зустрічі взяли участь…