СПІВПРАЦЯ ІЗ КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Одним із основних напрямів діяльності БІНПО є розвиток співробітництва із замовниками освітніх послуг. 02 березня 2020 року підписано угоду про співпрацю між БІНПО та Маріупольським професійним ліцеєм з метою…

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, РОЗВИТОК SOFT SKILLS, РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ – ПРІОРИТЕТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІНПО

02 березня 2020 року розпочато організаційно-мотиваційний етап курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання (тьютор Харагірло В.Є., в.о.завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту) і…

ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ І СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ДІЇ:  Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

3 березня 2020 р. у ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» під головуванням О. І. Бондарчук, завідувачки кафедри психології управління Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО…

підписано Угоду між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» і Варшавським університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM»

28 лютого було підписано Угоду між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» і Варшавським університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (Республіка Польща, м. Варшава) про…

ВІДБУВСЯ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ  СЕМІНАР ДЛЯ  КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ  ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА КИЇВЩИНИ: СТРАТЕГІЯ – 2020»

26 лютого 2020 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за ініціативи завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО Просіної Ольги Володимирівни проведено методологічний семінар для…

Зустріч ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  Миколи Кириченка із Президентом SEANS Айтачем Алтаєм (Туреччина)

26 лютого цього року в рамках підписання Договору про практичну підготовку (стажування) здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників УМО із турецькою компанією SEANS відбулась зустріч…

У БІНПО ВІДБУВСЯ ВИПУСК ПЕРШИХ ГРУП СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

21 лютого 2020 року  у БІНПО відбувся  урочистий випуск перших груп слухачів очної форми навчання. Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичній підготовки Київської області привітала…

У БІНПО ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

20 лютого 2020 року з метою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців упродовж міжкурсового періоду науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти провели…

ПІДГОТОВЛЕНО ПЕРШІ 100 НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЕКСПЕРТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ЗСО

В ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на замовлення Державної служби якості освіти України завершено підвищення кваліфікації перших 100 регіональних тренерів-експертів з питань проведення інституційного…

НОВИЙ ІМІДЖ ПРОФТЕХОСВІТИ

17.02.2020 р. кафедрою професійної та вищої освіти ЦІПО розпочато курси підвищення кваліфікації для категорії слухачів «Заступники директорів ЗП(ПТ)О з навчально-виробничої роботи» (тьютор-куратор к.п.н.,…