У ННІМП ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

Упродовж двох останніх тижнів тривав підсумковий етап освітнього процесу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» заочної форми навчання. Підсумкові…

ЛОГІСТИКА СТАЄ НОВИМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМ НАУКОВИМ НАПРЯМОМ

17 листопада 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики:…

ПРАЦІВНИКИ УМО ТА ГОЛОВА ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ ВІДВІДАЛИ ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН

16 листопада 2022 року голова Оболонської районної організації ТОВ Червоного Хреста України в місті Києві Алла Закревська спільно з волонтерами цієї організації з Університетом менеджменту освіти –…

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ УМО ТА ОБОЛОНСЬКОЮ РАЙОННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ

«Благодійництво в українській традиції посідає чинне місце. На сьогодні благодійний сектор в Україні практично сформований і справляє відчутний вплив на національну економіку та суспільні відносини. Товариство…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА БІНПО ПІДГОТУВАЛА ВІРТУАЛЬНУ КНИЖКОВУ ВИСТАВКУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Сучасне реформування вищої освіти передбачає гарантування якості та постійне її підвищення, формування довіри до системи та закладів вищої освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту» одним із аспектів…

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ СЕРІЯ ГОСТЬОВИХ ВЕБІНАРІВ ІЗ ПРОБЛЕМИ ВОЄННОЇ ТРАВМИ (ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ТА ТЕРАПІЇ «SOPHIA» (ПОЛЬЩА)

15, 29 жовтня та 12 листопада 2022 року науково-педагогічні працівники і здобувачі освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у серії гостьових…

ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ УМО ДОЛУЧИЛИСЯ ДО НАПИСАННЯ РАДІОДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ-2022

09 листопада 2022 року викладачі та здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України долучилися до написання ХХІІ…

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

10 листопада 2022 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства» відповідно до Плану проведення…

ВСЕСВІТНІЙ ВЕБІНАР ЩОДО КОНКУРСІВ ТА НОВАЦІЙ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС + НА 2023 РІК

З 07 по 10 листопада 2022 року Європейською комісією Європейського Союзу було організовано Всесвітній вебінар Еразмус+, присвячений відкриттю конкурсів на 2023 рік. Вебінар транслювався в реальному часі з головного…

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ «ВІЙСЬКОВА ТРАВМА, ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ТА ПІДВИЩЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ»

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ «ВІЙСЬКОВА ТРАВМА, ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ТА ПІДВИЩЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ» Викладачі кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту…