У БІНПО СТАРТУВАЛИ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЖИТОМИРЩИНИ

27 січня 2020 року стартували курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирщини. На базі ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомир» (куратор - доцент кафедри МПО та СГД Білоцерківського…

ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

29 січня 2020 р. відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти». На порядку денному розглянуто питання: 1. Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в УМО у…

У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

28 січня 2020 року на загальних Зборах трудового колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти було затверджено Декларацію про академічну доброчесність БІНПО, яка попередньо пройшла процедуру…

СИНЕРГІЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ  НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО

27 січня 2020 року розпочато перший етап курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на базі Вищого професійного училища Національного…

SOFT SKILLS – НАВИЧКИ, ЩО ВАЖЛИВІ В РОБОТІ Й У ЖИТТІ

22-24 січня 2020 р. на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО відбувся І етап (за очно-дистанційною формою навчання) курсів підвищення кваліфікації категорій слухачів: ректори (президенти, начальники), проректори…

НАВЧАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ (ТРЕНЕРІВ) З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

20 – 24 січня 2020 року Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Державною службою якості освіти України проведено I етап курсів…

ПЕРШИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ 2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

З 13 по 24 січня 2020 р. кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО (завідувач кафедри д.п.н., професор Лариса Сергеєва) проведено курси підвищення кваліфікації "Особистісне професійне зростання педагогічних…

ПАРТНЕРСТВО ПЛЕКАЄТЬСЯ ВЗАЄМИНАМИ: ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВРАЦЮ МІЖ БІНПО І ВІННИЦЬКИМ КОЛЕДЖЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

23 січня 2020 року керівництво Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та директор Вінницького коледжу НУХТ підписали Угоду про співпрацю – це стало логічним розгортанням творчої співпраці між…

НОВИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД-ПАРТНЕР: ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРЦЮ МІЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИМ ПОЛІТЕХНІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ

У Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з’явився новий освітній заклад-партнер – Олександрійський політехнічний коледж (ОПК), який розташований у невеличкому мальовничому містечку…

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО В УМОВАХ РЕФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

З 20.01.2020 по 24.01.2020 р. пройшов організаційно-мотиваційний етап курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії «майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на…