ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО

11 лютого 2020 року відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО за участю науково-педагогічних і педагогічних працівників усіх структурних підрозділів інституту та адміністрації УМО. На засіданні ректор Університету…

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТУ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА БІНПО НА  КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

10 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася презентація Відділу сучасних технологій виробництва перед слухачами курсів підвищення кваліфікації у групах викладачів і майстрів…

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА SOFT SKILLS ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

11.02.2020 р. на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО проведено кафедральний науково-практичний семінар з теми: «Корпоративна культура: основні етапи формування». Колектив науково-педагогічних…

У БІНПО РОЗПОЧАТО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ

10 лютого 2020 року Київське вище професійне училище деревообробки (м. Київ) відкрило двері для слухачів курсів підвищення кваліфікації БІНПО для груп майстрів виробничого навчання закладів професійної…

Стажування магістрантів  у Центральному інституті післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації, професійний розвиток фахівців, освіта дорослих, андрагогіка, компетентності, які необхідні для роботи в аудиторії дорослих, – ці теми обговорювалися сьогодні на зустрічі директора ЦІПО,…

Сучасне освітнє середовище має базуватися на інноваційних педагогічних, наукових, виробничих та цифрових технологіях

У Львівському  коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша відбувся урочистий випуск групи слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (категорія слухачів «Особистісне професійне…

Використовувати доступні освітні ресурси та поширювати якісну професійну освіту

07.02.2020 р. слухачі курсів підвищення кваліфікації взяли участь у семінарі-практикумі «Управління інноваційними освітніми процесами як передовий досвід Київського вищого професійного училища швейного та…

проведено попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки кафедри О.В. Скорнякової

05 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології в рамках засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту…

Презентація інноваційної розробки «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

На Вченій раді Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30 січня 2020 р. відбулася презентація навчально-методичного посібника «Мануал до…