У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

14 травня 2020 року у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених…

5 травня 2020 року були відправлені заяви на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП

5 травня 2020 року ДЗВО "Університет менеджменту освіти" були відправлені на розгляд НАЗЯВО,  відповідно до плану, заяви на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП "Психологія…

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ - ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО

Протягом місяця з початку оголошення карантину в освітніх закладах України, в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» освітній процес здобувачів вищої освіти організовано із…

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ (АБО ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО, ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНО, КОМПЕТЕНТНО)

21 квітня 2020 року спливає 40 днів професійної діяльності науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в умовах карантинних заходів. Первинне слово «карантин»…

ОСВІТНІЙ ІВЕНТ У БІНПО ПРОФЕСІЙНО ЗГУРТОВУЄ, МОТИВУЄ ДО РОЗВИТКУ, НАДИХАЄ (НАС 1000 УЧАСНИКІВ)

16 квітня 2020 року відбулась третя зустріч науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з освітянами України у віртуальному просторі ОСВІТНЬОГО ІВЕНТУ. Національний…

Адекватна відповідь на виклики сьогодення: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України успішно працює в дистанційному режимі

Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України до пошуків нестандартних…

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОЛУЧИВСЯ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ #Коронавірус_не_вирок

07 квітня 2020 року колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти долучився до соціальної ініціативи #Коронавірус_не_вирок Юлії Гришиної, голови підкомітету з питань вищої освіти України, народної…

Робота ДЗВО "Університет менеджменту освіти" в умовах карантина

Професіоналізм управлінців, викладачів і методистів, інноваційні технології та цифровізація освітнього процесу зумовили повну готовність колективу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО)…

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

У зв’язку з введенням протиепідемічних заходів, планове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 18.03.2020 року проведено у дистанційному режимі.   На порядку денному…

БУДЬМО ПАРТНЕРАМИ У НАВЧАННІ Семінар-нарада з он-лайн трансляцією «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – визнаний лідер післядипломної освіти України. Якісна, інноваційна, доступна, відкрита освіта, що забезпечує безперервний особистісний і професійний розвиток…