ВИЙШОВ У СВІТ ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ ІЗ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування…

РОЗВИТОК  УПРАВЛІНСЬКОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  розпочали підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання слухачі категорії…

Участь Університету менеджменту освіти  у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»

15 – 17 березня 2018 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відповідно до плану роботи на 2018 рік (протокол Вченої ради від 24.01.2018 р. № 1 та розпорядження по Університету…

Перше засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 2018 році

14 березня 2018 року проведено перше засідання науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», на якому було розглянуто два актуальних питання. 1 питання «Про проміжні результати…

Підписано Угоду про співпрацю в навчальній і науковій діяльності з питань післядипломної педагогічної освіти

15 березня 2018 року між Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» та Вищою Лінгвістичною Школою (м. Ченстохова, Польща) підписано Угоду про співпрацю в навчальній і…

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ІІІ-й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

В РАМКАХ  ОСВІТНЬО-НАУКОВої СПІВПРАЦі ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 04–09 березня…

УЧНЯМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ —  ЯКІСНУ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ І НАВЧАННЯ

15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» вперше у практиці роботи закладів професійної освіти відбувся круглий стіл «Інновації у забезпеченні…

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

16 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» відбувся науково-практичний семінар департаменту професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації…