АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

20 квітня 2021 р. за програмою ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» відбувся круглій стіл з теми: «Актуальні проблеми сучасної освіти» Відділ теорії і практики педагогічної освіти…

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ з Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою

20 квітня 2021 року за ініціативи кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології відбулося підписання Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет…

ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

19 квітня 202 року ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було відправлено на розгляд НАЗЯВО, відповідно до плану, заяву на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП…

Розпочалася  реалізація  масштабного  всеукраїнського  Проєкту  міжрегіональної  співпраці   «Нелінійні  світорозуміння  освіти  дорослих»

Долучившись до розв’язання актуальних проблем у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників і створення сучасних умов для швидкого розвитку системи неформальної освіти «УВУПО» Університету…

УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року Державна служба якості освіти України провела онлайн-семінар для керівників закладів вищої освіти та адміністраторів Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо роботи з модулем…

ПРОВЕДЕНО ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з 12 по 16 квітня 2021 року проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності». Проведення заходу…

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ІІ-ІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА»

14 квітня 2021р. на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі відбулась ІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія,…