У БІНПО РОЗПОЧАТО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ

10 лютого 2020 року Київське вище професійне училище деревообробки (м. Київ) відкрило двері для слухачів курсів підвищення кваліфікації БІНПО для груп майстрів виробничого навчання закладів професійної…

Стажування магістрантів  у Центральному інституті післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації, професійний розвиток фахівців, освіта дорослих, андрагогіка, компетентності, які необхідні для роботи в аудиторії дорослих, – ці теми обговорювалися сьогодні на зустрічі директора ЦІПО,…

Сучасне освітнє середовище має базуватися на інноваційних педагогічних, наукових, виробничих та цифрових технологіях

У Львівському  коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша відбувся урочистий випуск групи слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (категорія слухачів «Особистісне професійне…

Використовувати доступні освітні ресурси та поширювати якісну професійну освіту

07.02.2020 р. слухачі курсів підвищення кваліфікації взяли участь у семінарі-практикумі «Управління інноваційними освітніми процесами як передовий досвід Київського вищого професійного училища швейного та…

проведено попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки кафедри О.В. Скорнякової

05 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології в рамках засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту…

Презентація інноваційної розробки «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

На Вченій раді Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30 січня 2020 р. відбулася презентація навчально-методичного посібника «Мануал до…

РЕГІОНАЛЬНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС: «ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ЯКОСТІ ТЕХНІКИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В РОБОТІ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О»

03 лютого 2020 року на базі Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, Донецька обл.) у  рамках Угоди про співпрацю з Білоцерківським…

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЦЕНТРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

06 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася презентація матеріалів наукової бібліотеки інституту для викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого…

ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ  НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

05 лютого 2020 року в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Бородянський професійний аграрний ліцей» у рамках місячника методичної роботи проведено засідання круглого столу з елементами…