ЯКІСНА ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА) – ВИМОГА ЧАСУ

Згідно плану-графіку підвищення кваліфікації слухачів на 2018 рік з 3 по 7 вересня відбувся третій завершальний етап  курсів підвищення кваліфікації  слухачів тематичних курсів ПК «Формування конкурентоздатної управлінської команди закладу професійної (професійно-технічної) освіти на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, які закріплені за кафедрою публічного управління та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України, куратор-тьютор – Пащенко Ольга Василівна, доцент кафедри та здійснювалися у тісній співпраці із Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Черкаській області..  Слухачі представляли різні освітні заклади професійної (професійно-технічної) освіти м. Черкаси та Черкаської області, а саме – ДНЗ «Канівське вище професійне училище», ДНЗ «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», Уманський навчальний центр №129, ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», ДНЗ «Черкаське вище професійне училище», ДНЗ «Черкаський професійний ліцей», ДНЗ «Буцький політехнічний професійний ліцей», ДНЗ «Черкаське вище професійне училище», Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області. Заняття під час 3 етапу проводили професори Бондарчук О.І. та  Супрун В.В., доценти Пащенко О.В., Євтушенко І.В., Любченко Н.В., Антощук С.В. та ст. викладачі Купрієвич В.О.

Під час занять слухачі:

-   розглянули роль і місце професійної освіти в інноваційному поступі держави та питання управління конкурентоспроможністю  закладів професійної освіти,

-   отримали навички   практичної роботи щодо створення професійного електронного портфоліо керівника і педагогічного працівника, а також використання веб-ресурсів в освітньому процесі;

- ознайомилися з інноваціями в оцінюванні освіітньної діяльності учнів закладів професійної освіти та розглянули їх як фактор ефективності закладу освіти, а також з питаннями «кар’єри», управління та самоуправління кар’єрою. 

Захист випускних робіт був проведений на базі ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» (директор Молоцило В.О.) слухачів комісією  у складі професора Супруна В.В. і Синенко С.І. (он-лайн) та Пащенко О.В. відбувався надзвичайно успішно. Так, Молоцило В.О. (керівник професор Сергеєва Л.М.) представила свою випускну роботу на тему «Модернізація структури підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – вимога часу», в якій розкрила тісну співпрацю з соціальними партнерами, яка стала на сьогодні важливою умовою та засобом модернізації підготовки  кваліфікованих працівників. Під час захисту ВР слухачі мали можливість ознайомитися з організацією навчання учнів більше як у 10 навчальних центрах закладу, обладнаних за умови співпраці з соціальними партнерами, а учні провели майстер-класи з використанням сучасних виробничих технологій. Під час захисту випускних робіт всі слухачі  презентували свої напрацювання, приймали активну участь у їх обговоренні та відповідали на запитання членів комісії.

Комісією були відмічені випускні роботи Молоцило В.О.(керівник професор Сергеєва Л.М.), Дорошенко Г.П. (керівник ст. викладач Купрієвич В.О.), Березань І.М. (керівник доцент Пащенко О.В.).