НАУКОВЦІ КАФЕДРИ – ПРОФТЕХОСВІТЯНАМ ЛУГАНЩИНИ

На прохання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області (м. Сєвєродонецьк, директор Володимир Артюшенко) науково-педагогічні працівники кафедри державної служби та менеджменту освіти передали до методичних кабінетів ПТНЗ навчально-методичні посібники для керівних та педагогічних кадрів професійної освіти.

За сприяння менеджменту українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування» (координатор проекту в Україні кандидат педагогічних наук Геннадій Русанов) також передано навчальні посібники для учнів професійних навчальних закладів області. Всього більше 700 примірників.

Автори навчально-методичних посібників: доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, кандидат технічних наук, доцент Ольга Пашенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Алевтина Молчанова інші науковці та працівники проекту гарантують якісний науково-методичний супровід колегам-профтехосвітянам.

Навчально-методичні посібники

  • Олійник В.В. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / В.В. Олійник, Л.М. Сергеєва. – К. : АртЕкономі, 2010. – 176 с.
  • Сергеєва Л.М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом / Л.М. Сергеєва. – К. : АртЕкономі, 2011. – 144 с.
  • Пащенко О.В. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади : навч.-метод. посіб. / [кол. авт. : Пащенко О.В., Сергеєва Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко]. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Арт Економі, 2011. – 184 с.
  • Сергеєва Л.М. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів: навч.-метод. посіб. /Л.М. Сергеєва, Г.Г. Русанов, І.В. Ілько ; за ред. Л.М. Сергеєвої. – 2-ге. 2, переробл., доповн. – К.: Арт Економі, 2011.– 96 с.
  • Ковальчук В.І. Як стати майстерним педагогом : навч.-метод. посіб. / [ кол. авт. : В.І. Ковальчук, Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова]. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Арт Економі, 2011. – 184 с.
  • Сергеєва Л.М. Практикум педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб.
  • /Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко. – 2-ге вид. 2, переробл., доповн. – К. : Арт Економі, 2011. – 186 с.
  • Морзе Н.В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладів ПТО: навч.-метод. посіб. / Н.В. Морзе. – К. : АртЕк, 2011. – 168 с.
  • Сергеєва Л.М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навч. посіб. / Л.М. Сергеєва. – К. : АртЕк, 2012. – 120 с.
  • Сергеєва Л.М.Якісна професійно-технічна освіта – соціально вразливій молоді : навч.-метод. посіб. / Л.М. Сергеєва, Н.З. Софій ; за ред. Л.М. Сергеєвої. – К. : Арт Економі, 2012. – 168 с.