Підписано Угоду про співпрацю в навчальній і науковій діяльності з питань післядипломної педагогічної освіти

15 березня 2018 року між Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» та Вищою Лінгвістичною Школою (м. Ченстохова, Польща) підписано Угоду про співпрацю в навчальній і…

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ІІІ-й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

В РАМКАХ  ОСВІТНЬО-НАУКОВої СПІВПРАЦі ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 04–09 березня…

УЧНЯМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ —  ЯКІСНУ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ І НАВЧАННЯ

15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» вперше у практиці роботи закладів професійної освіти відбувся круглий стіл «Інновації у забезпеченні…

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

16 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» відбувся науково-практичний семінар департаменту професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації…

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА»

2018 рік виявився плідним на освітянські ювілеї: 130-річчя від дня народження А.С. Макаренка, 100-літній ювілей В.О. Сухомлинського, що відзначатиметься під егідою ЮНЕСКО, 80 років, як народився І.А. Зязюн. Його ювілей…

ФЕНОМЕН  ПЕДАГОГІКИ  АНТОНА  МАКАРЕНКА

До 130–річчя із дня народження видатного вітчизняного педагога Антона Семеновича Макаренка кафедрою державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ…

Міжнародна співпраця Університету менеджменту освіти та Проектного офісу Kultur Kontakt Austria –  для реалізації освітніх реформ в Україні

20-22 лютого 2018 року у рамках українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» відбувся тренінг на тему: «Системне розуміння лідерства та…

ВЕКТОР ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Формування сучасного освітнього середовища, що забезпечує науковість, інноваційність, доступність, прозорість, відкритість освітнього процесу є концептуальним завданням сучасної післядипломної педагогічної…