МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР  З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ «ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

18 жовтня 2017 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України відбувся методологічний…

СТАНДАРТИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

У рамках співпраці між підвідомчими установами Національної академії педагогічних наук України – Державним вищим навчальним  закладом «Університет менеджменту освіти» та Державною…

Спільне засідання Ради ректорів (директорів)  Українського відкритого університету післядипломної освіти,  Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти  та працівників закладів освіти Луганської області

11–13 жовтня 2017 р. на базі Луганського обласного інституту післядипломної освіти відбулося спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти,…

Розроблено «Рекомендації для користувачів щодо внесення інформаційних ресурсів до Електронної бібліотеки НАПН України»

Шановні науково-педагогічні працівники! Відповідно до наказу НАПН України №30 від 14.07.2017 «Про заходи щодо висвітлення результатів діяльності НАПН України в інформаційному науково-освітньому» у…

ЯКІСТЬ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  -  ВИМОГА  ЧАСУ

Згідно з планом роботи 29 вересня 2017 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та…

Діяльність Ради молодих учених Університету

25 вересня 2017  року відбулось засідання вченої ради УМО. На порядку денному одним із питань було розглянуто звіт про діяльність Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України…

ПЕРЕДАЧА МИСТЕЦТВА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

29 вересня 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося засідання наукової школи академіка Віктора Васильовича Олійника, у програмі якого проведено круглий стіл та презентацію…