В УМО ЗАПОЧАТКОВАНО ВІДКРИТИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР НАУКОВОГО КОМ’ЮНІТІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ ТА НОВИЗНА»

11 лютого 2022 року відбувся відкритий методологічний семінар наукового ком’юніті з публічного управління і адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (ННІМП) ДЗВО «Університет…

СЕМІНАРИ – ПРАКТИКУМИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЦІПО: ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОВЕДЕННЯ

10.02.2022 р. кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО проведено семіна– практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації (категорія – Директори ЗП(ПТ)О») панорамний вебінар «Джерело…

ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ УКЛАДАТИМУТЬСЯ ТЕСТИ ЄФВВ У 2022 РОЦІ ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

Міністерство освіти і науки України затвердило всі програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями галузей знань «Соціальні та поведінкові науки»,…

В УМО ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9 лютого 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Конференція трудового колективу у змішаному форматі. На Конференції був присутній академік-секретар Відділення вищої освіти…

Запрошуємо взяти участь у роботі міжкафедрального наукового семінару  «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»

    НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  Кафедра психології та особистісного…

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

На загальних зборах Національної академії педагогічних наук України в дистанційному в режимі (19.11.2021), на порядку денному яких відбувся методологічний семінар «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в…

УСПІШНЕ ПРОВЕДЕНННЯ ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ»

Представники науковців кафедри менеджменту освіти та права (завідувачка кафедри, професор Зоя Рябова) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на чолі з ректором Миколою Кириченком активно взяла…

ВІТАННЯ З НОВИМ РОКОМ ПО КИТАЙСЬКОМУ КАЛЕНДАРЮ

1 лютого 2022 року мільйони людей в усьому світі святкували китайський Новий рік. Напередодні цього свята ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко від імені колективу…

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ РОЗПОЧАТО НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У січні 2022 року в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочали навчання на курсах підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою 617…