Кремень Василь Григорович

Кремень Василь Григорович

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН України