МЕМОРАНДУМ В ДІЇ: неформальне підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів м. Львова

11-13 січня 2022 року в Технологічному фаховому коледжі ДЗВО «НЛТУ України» відбулись міські педагогічні читання, присвячені підвищенню рівня професійних компетентностей педагогічних працівників закладів фіхової передвищої освіти.

У заходах взяла участь і виступила з доповіддю на тему «Розвиток конкурентоздатності викладачів закладів фахової передвищої освіти» В.О. Купрієвич, доцент кафедри професійної і вищої освіти, к.п.н.

Педагогічні читання організовані Радою директорів закладів фахової передвищої освіти Львівської області (голова Р.М. Дадак). Учасниками онлайн event  стали більше 70 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти м. Львова.

За підсумками зустрічі учасники читань дійшли висновку, що суспільства, які будуються за принципом конкуренції, створюють умови для виникнення конкурентоспроможної особистості – чинника, що дає конкурентні переваги у розвитку всіх галузей народного господарства, науки і культури. Ось чому завданням суспільства є створення сприятливих умов для розвитку конкуренції.

У планах співпраці кафедри професійної і вищої освіти (завідувач – професор Л. Сергеєва) і Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Львівської області (голова Р.М. Дадак) ще багато заходів, і серед інших – участь педагогів ЗФПО області в Березневих Макаренківських педагогічних читаннях.