ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИХ ЗАНЯТЬ

Кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО взято курс на посилення практико орієнтованість інноваційного змісту пропонованих тем занять.

До тематичної дискусії з теми: «Праксіологічні засади управління розвитком ЗП(ПТ)О» (д-р пед. наук, професор проф. Лариса Сергеєва) із слухачами категорії «Директори ЗП(ПТ)О» долучились члени творчої групи експериментального педагогічного майданчика ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» на чолі із заступником директора з навч.-вихов. роботи Вікторією Алєксеєвець, які поділились напрацюваннями з розробки практик формування Soft Skills (м’яких навичок) майбутніх фахівців.

У тематичній дискусії з теми: «Праксіологічні засади управління розвитком ЗФПО» (д-р пед. наук, професор проф. Лариса Сергеєва) із слухачами тематичних курсів «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (на базі Білгород-Дністровського педагогічного фахового коледжу) взяла участь вчена секретар Національного Центру «Мала академія наук» України, к.пед.наук, ст.н.сп. Ірина Савченко. Плануємо й надалі організацію тематичних зустрічей, запрошувати педагогів-практиків, успішних управлінців та науковців.