SOFT SKILLS: ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

13.04.2022 р. кафедрою професійної і вищої освіти пробедено Панорамний вебінар «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» в рамках експерименту регіонального рівня «Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (наук. конс. ‒ д.п.н., проф. Л.М. Сергеєва і к.п.н., доц. В.О. Купрієвич).

Робота вебінару розпочалась хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих українців від агресії рф.

У роботі взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (директори ЗП(ПТ)О, заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О), педагогічні працівники закладів та установ ПТО.

Учасників ЕПМ привітали: Шумік І.В., генеральний директор Директорату професійної освіти МОН України, канд. наук з держ. управління; Кириченко М.О., ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, член-кор. Національної академії наук вищої освіти України; директори НМЦ ПТО: А.П. Шолудько (Кіровоградська обл.), С.М. Микитюк (Чернівецька обл.), Т.О. Лазарєва (Одеська обл), Н.Ю. Самойленко (Сумська обл), заст. дир Н.Г. Сологуб (Харківська обл).

Презентовано практики формування soft skills педагогів та здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та досвід успішного вирішення актуальних в таких складних умовах завдань, завдяки наявних в суб’єктів освітнього процесу softs kills. Зазначалось, що набутий в рамках реалізації експерименту досвід розвитку м’яких навичок, дозволив освітнім закладам швидко й креативно реагувати на соціальні зміни.

Сформовано рекомендації з урахуванням актуальності, важливості для теорії та практики професійної освіти пропозицій, викладених у доповідях і виступах, учасників Панорамного вебінару «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану».

Учасників педагогічного експерименту побільшало. До когорти інноваторів долучився колектив ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну», підписано Меморандум про взаєморозуміння та взаємодію в організації підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та у прикладних наукових дослідженнях між кафедрою професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області і ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну».