ДІДЖИТАЛ-ХАБ «ЕКСПІРІЄНС-ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України презентував інноваційну технологію професійного розвитку педагогів в межах проведення ХІІ Міжнародної виставки…

У БІНПО ВІДБУВСЯ ЕDUCATIONAL SPACE «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

21 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» відбувся…

ПРЕЗЕНТОВАНО ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

21 квітня 2021 р.завідувачка кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО д.п.н., професор Лариса Сергеєва взяла участь в установчому вебінарі щодо навчання керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.…

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

20 квітня 2021 р. за програмою ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» відбувся круглій стіл з теми: «Актуальні проблеми сучасної освіти» Відділ теорії і практики педагогічної освіти…

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ з Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою

20 квітня 2021 року за ініціативи кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології відбулося підписання Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет…

ВІДПРАВЛЕНА ЗАЯВА НА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

19 квітня 202 року ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було відправлено на розгляд НАЗЯВО, відповідно до плану, заяву на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП…

Розпочалася  реалізація  масштабного  всеукраїнського  Проєкту  міжрегіональної  співпраці   «Нелінійні  світорозуміння  освіти  дорослих»

Долучившись до розв’язання актуальних проблем у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників і створення сучасних умов для швидкого розвитку системи неформальної освіти «УВУПО» Університету…