Скрипник Марина Іванівна

Скрипник Марина Іванівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Інформація

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4760-6723

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPiWClkAAAAJ&hl=ru

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-1355-2019

Сторінка автора в Academia.edu
https://independent.academia.edu/MarinaSkrypnik

Е-дошки автора:
https://ru.padlet.com/marina_scripnik

 

Додаткові відомості

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, філологія; Державна академія керівних кадрів освіти, менеджмент організацій.

Досвід роботи:

 • вчитель ЗНЗ (1989 – 1992);
 • навчання в аспірантурі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1992 – 1995);
 • зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1995 – 1999);
 • доцент кафедри теорії і методики післядипломної педагогічної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти) (1996 – 2002);
 • зав. науковим відділом КУТЕП (2002 – 2005);
 • доцент кафедри педагогіки і психології КУТЕП (2002 – 2005);
 • доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО УМО НАПН України (2005 – 2018).

Тема дисертації: Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів): Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. — К., 1996.

Громадська активність:

 • освітня робота з аспірантами (освітні курси: «Творча майстерня молодого науковця»; «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи»);
 • координатор навчально-методичного напряму роботи кафедри;
 • диплом НАПН України та Товариства «Знання» України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (10-12 квітня 2014 року міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2014» Київський палац дітей та юнацтва;
 • диплом III ступеня НАПН України за посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології» (березень 2015 р.);
 • диплом НАПН України та Інституту модернізації змісту освіти МОН України за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (12-14 листопада 2015 міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015. Український дім);
 • підготовка та проведення Всеукраїнської літньої школи молодих науковців (УМО, червень 2016).

Наукова діяльність

 1. 1992 – 1995 – аспірант Центрального інституту удосконалення вчителів (Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, м. Київ).
 2. 1995 – 1999 – зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).
 3. 1996 – 2002 – доцент кафедри теорії і методики післядипломної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).
 4. 2002 – 2005 – зав. науковим відділом Київського університету туризму, економіки і права.
 5. Виконання НДР «Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання 2006-2008);
 6. Виконання НДР «Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання НДР: 01.01.2012 – 31.12.14 рр., державний реєстраційний номер 112U000666).
 7. Виконання НДР «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2015, державний реєстраційний номер 01115Ư002061).
 8. 2015 – 2017 – координування науковою роботою кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО НАПН України.
 9. 2017 – 2018 – розроблення та викладання дисциплін для аспірантів УМО НАПН України:
 • «Творча майстерня молодого науковця» - дисципліна вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;
 • Технологія організації дослідно-експериментальної роботи» - дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Скрипник М.І. (2017) Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст  & менеджер: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2017. - 57 с.
 2. Скрипник М.І. (2017) Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний блок (процес наукового пізнання) ⁄ Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2017. – 43 с.
 3. Скрипник М.І. (2017)  Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2017. – 48 с.
 4. Скрипник М.І. (2017) Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи?: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2017. – 27 с.
 5. Скрипник М. І. (2016) Методологія педагогічного дослідження та практичної андрагогіки до модуля «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників» освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямом 0101 Педагогічна освіта: навч.-метод. посіб. ⁄ М. І. Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: Електронний носій, 2016. – 95 с.
 6. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: науково-методичний посібник: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: «Агроосвіта», 2017. – 950 с. (у співавторстві, 5,5 др. арк – автора).
 7. Підготовка науково-педагогічних кадрів, аспірантів та здобувачів: модернізація процесу навчання в системі післядипломної освіти: методичні рекомендації для системи післядипломної освіти ⁄⁄ Марина Іванівна Скрипник; За наук. ред.. Євгенії Родіонівни Чернишової; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2014. – 151 с. – Режим доступу: lib.iitta.gov.ua/8314/1/Метод.рекомен.pdf
 8. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломноїпедагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології: наук. посіб. /авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред.Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К.:ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014. — 318 
 9. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядники: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. - 62 с.- Режим доступу:
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706764
 10. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. - 447 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706868
 11. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник .⁄ Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.- метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – 231 с – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706933
 12. Концептуальні засади психолого-педагогічної підготовки конкуренто- здатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти: на вибірці науково-педагогічних працівників / автор. кол. : Л. М. Сергеєва, О. І. Бондарчук, М. І. Скрипник, А. О. Молчанова, О. А. Філь ; наук. ред. Г. О. Козлакова. — К. : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2015. — 40 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705663
 13. Курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти / [І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І.Скрипник, Г. О.Штомпель] ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2015. - 128 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8337
 14. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в системі освіті дорослих: збірник методик і тестових діагностичних завдань ⁄Укладачі: М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО,  2017. – 103 с.
 15. Скрипник М. І. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи: Навчально-методичний посібник ⁄ Марина Іванівна Скрипник;Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». –  К.: На електронному носієві, 2018. - 231 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/35699415/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Скрипник М.І. (2015) Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці ⁄⁄ Проблеми освіти, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/11397
 2. Скрипник М.І. Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2017/10/31. – Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5skrypnik_r.pdf
 3. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в україні: підходи та особливості розроблення (у співавторстві) ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2017/10/31. – Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5sidorenko_r.pdf

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Скрипник М. І. (2016) Рецепція ідей українських науково-педагогічних шкіл у теорію і практику професійного розвитку фахівців ⁄ М.І.Скрипник ⁄⁄ Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 5-10.
 2. Скрипник М.І. (2018) Модернізація вітчизняної освіти ХХI ст.: проблема суб’єктності ⁄⁄ Методист, 2018. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709944
 3. ОЛІЙНИК В.В., КИРИЧЕНКО М.О., ОТИЧ О.М., СОРОЧАН Т.М., БОНДАРЧУК О.І., ДІДЕНКО Н.Г., СЕРГЕЄВА Л.М., СИДОРЕНКО В.В., КЛОКАР Н.І., СКРИПНИК М.І. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи. - наукова стаття до Ювілейного видання НАПН України. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710171
 4. Скрипник М.І.  (2016) Практична андрагогіка: особливості навчання дорослих ⁄⁄ Наукові записки КУТЕП. – 2016. - № 2. – Режим доступу:
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706352
 5. Скрипник М.І.  (2016)  Дорослий у практичній андрагогіці ⁄⁄Післядипломна освіта в Україні. – 2016. - № 2. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706361
 6. Скрипник М.І. (2015) Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті: категорійно-понятійне тлумачення ⁄⁄ Післядипломна освіта в Україні. – 2015. - № 2. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/165950
 7. Скрипник М.І. (2017) Методика тренінгових занять у процесі підвищення кваліфікації викладачів ⁄⁄ Освіта технікумів, коледжів. – 2017. - № 3. – С. 8 – 14.
 8. Скрипник М.І. (2017) Нова українська школа: питання суб’єктності ⁄⁄ Післядипломна освіта в Україні. – 2017. - № 2.

Інші праці (назва, рік)

 1. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ за ред. В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. - 40 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708955
 2. Скрипник М. (2016) Здобутки українських науково-педагогічних шкіл – джерела освітніх інновацій. – Режим доступу: http://ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-11-20-55-13.
 3. Скрипник М. І. (2016) Интерактивные технологии ВНЗ скороч Черкассы - SlideShare https://www.slideshare.net/innagerasimenko5/ss-57478243
 4. Скрыпник М.И. (2016) Украинский опыт разработки элективных программ подготовки научно-педагогических кадров в системе последипломного образования ⁄ М.И. Скрыпник ⁄⁄ Международная заочная науково-практическая конференция «Трансформация содержания и технологий дополнительного педагогического образования в условиях реализации компетентностного подхода» (29 ноября – 09 декабря 2016 г.). – Режим доступу: forum.academy.edu.by/.../32-ukrainskij-opyt-razrabotki-ele...
 5. Скрипник М. І. (2017) Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: концептуалізація проблеми: Збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 року. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13281959312358458319&btnI=1&hl=ru
 6. Скрипник М.І. (2017)  Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників у проектованому курикулумі. – 2017. - № 5. – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017
 7. Скрипник М.І. (2018)  Е-дошки: https://ru.padlet.com/marina_scripnik
 8. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: ЦІППО, 2018. - 300 с. (авторські арк.- 4,25 др.арк).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» (організатор: Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» МОН України, 18 травня 2016, м.Київ) Тема Скрипник М.І.: «Застосування електронних засобів навчання в освіті дорослих: рекомендації практичної андрагогіки»
 2. II Інтернет-конференція з теми «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: концептуалізація проблеми» (28 квітня 2017 р., м. Київ);
 3. "Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін" (19 травян 2017, м. Київ);
 4. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи»,  присвячених пам’яті  академіка Семена Устимовича Гончаренка (18 травня 2017, м. Київ);
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», яка відбудеться (26 травня 2017 р., м. Київ);
 6. Університет менеджменту освіти НАПНУ (30 листопада  2017 р.) ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» Тема: М Скрипник «Зміст психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного науково-педагогічного працівника в умовах дистанційної післядипломної освіти»
 7. «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (1 листопада 2017 року у м. Києві на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») Тема М. Скрипник «Модернізація вітчизняної освіти ХХI ст.: питання суб’єктності (Які зміни мають відбутися у підвищенні кваліфікації, щоб педагог реалізував освітні тренди ХХI ст.)»
 8. Участь у семінарі «Філософсько-освітні засади Нової української школи»
 9. Участь у методологічному семінарі «Проблеми  підготовки викладача до інноваційної діяльності» (6 листопада, 2017 р., кафедра університетської та професійної освіти та права»)
 10. Участь у форумі «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (2 листопада 2017 р.)
 11. Участь у круглому столі з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (22 лютого 2018 р., м. Київ). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=16Mmp4S94Cg  Тема виступу М. Скрипник: Модернізація вітчизняної освіти ХХI століття: проблема суб’єктності.

Науково-організаційна діяльність

 1. Член  науково-методичної ради УМО та вченої ради ЦІППО.
 2. Результати роботи з підтеми наукового дослідження «Зміст і технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі освіти дорослих» (виконавець – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент) розміщено на https://padlet.com/marina_scripnik/nauka (ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ: МОЖЛИВОСТІ PADLET (ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ) ДЛЯ НАУКОВИХ СТУДІЙ). Також можна нас віднайте за посиланням: http://umo.edu.ua/…/integhracija-teoriji-ta-praktiki--mozhl…
 3. Навчально-творчі завдання для самостійної роботи до частини 1 (ОСОБИСТІСНИЙ БЛОК): «СУЧАСНИЙ УЧЕНИЙ: ЕСКАПІСТ & МЕНЕДЖЕР»З ДИСЦИПЛІНИ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ» (АВТОР - МАРИНА СКРИПНИК)  циклу дисциплін вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗА ВИБОРОМ - Розміщено на:  academia.edu: https://www.academia.edu/…/НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧІ_ЗАВДАННЯ_1_ДЛЯ_…
 4. Е-презентація "Сучасний учений: ескапіст & менеджер" дисципліни "Творча майстерня молодого науковця" вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (автор – Марина Скрипник). розміщено на Academia.edu -https://www.academia.edu/…/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D…

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами:

 1. Мороз Л.В. Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; захист – 2008;
 2. Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; захист – 2015.

Міжнародні проекти

Участь у міжнародних проектах

 •  Участь у тренінгу «Введення в методологію навчання дорослих» у рамках проекту «Посилення професійних навичок у навчанні дорослих  андрагогів України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (9 – 13 грудня 2014, м. Київ, DVV International).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. За спеціальністю «Користувач ПК» (Державна академія керівних кадрів освіти (20 жовтня 1997 – 24 грудня 1997, 72 год) – Свідоцтво СПК № 036435.
 2. За категорією Науково-педагогічні працівники УМО  (31 березня 2009, 72 год) – Свідоцтво 12СПК 594187.
 3. Сертифікат за участь у тренінгу «Введення в методологію навчання дорослих» у рамках проекту «Посилення професійних навичок у навчанні дорослих андрагогів України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (9 – 13 грудня 2014, м. Київ, DVV International).