Скрипник Марина Іванівна

Скрипник Марина Іванівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-1355-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4760-6723

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPiWClkAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Academia.edu
https://independent.academia.edu/MarinaSkrypnik

Е-дошки автора:
https://ru.padlet.com/marina_scripnik
https://uk.padlet.com/marina_scripnik

Авторський канал на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpOrZVn-lq_dyD8N6aH-Yww

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/9257

Додаткові відомості

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, філологія; Державна академія керівних кадрів освіти, менеджмент організацій.

Досвід роботи:

 • вчитель ЗНЗ (1989 – 1992);
 • навчання в аспірантурі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1992 – 1995);
 • зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1995 – 1999);
 • доцент кафедри теорії і методики післядипломної педагогічної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти) (1996 – 2002);
 • зав. науковим відділом КУТЕП (2002 – 2005);
 • доцент кафедри педагогіки і психології КУТЕП (2002 – 2005);
 • доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО УМО НАПН України (2005 – 2020).

Тема дисертації: Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів): Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. — К., 1996.

Громадська активність:

 • освітня робота з аспірантами (освітні курси: «Творча майстерня молодого науковця»; «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи», «Інновації та експериментування у навчанні»);
 • координатор навчально-методичного напряму роботи кафедри;
 • диплом НАПН України та Товариства «Знання» України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (10-12 квітня 2014 року міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2014» Київський палац дітей та юнацтва;
 • диплом III ступеня НАПН України за посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології» (березень 2015 р.);
 • диплом НАПН України та Інституту модернізації змісту освіти МОН України за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (12-14 листопада 2015 міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015. Український дім);
 • підготовка та проведення Всеукраїнської літньої школи молодих науковців (УМО, червень 2016);
 • почесна відзнака ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» (2018);
 • дипломом II ступеня НАПН України за посібник «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» (2019).

Наукова діяльність

 1. 1992 – 1995 – аспірант Центрального інституту удосконалення вчителів (Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, м. Київ).
 2. 1995 – 1999 – зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).
 3. 1996 – 2002 – доцент кафедри теорії і методики післядипломної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).
 4. 2002 – 2005 – зав. науковим відділом Київського університету туризму, економіки і права.
 5. Виконання НДР «Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання 2006-2008);
 6. Виконання НДР «Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання НДР: 01.01.2012 – 31.12.14 рр., державний реєстраційний номер 112U000666).
 7. Виконання НДР «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2015, державний реєстраційний номер 01115Ư002061).
 8. 2015 – 2017 – координування науковою роботою кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО НАПН України.
 9. 2017 – 2018 – розроблення та викладання дисциплін для аспірантів УМО НАПН України:
 • «Творча майстерня молодого науковця» - дисципліна вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;
 • Технологія організації дослідно-експериментальної роботи» - дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;
 • Інновації та експериментування у навчанні - дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Когнітивна взаємодія викладача-тьютора та слухача в умовах онлайн та дистанційного підвищення кваліфікації»

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії, посібники 

 1. Скрипник М.І. Сучасні парадигмальні координати дослідження відкритої післядипломної освіти ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія ⁄ зв наук. ред. – М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с., С. 170 – 184. https://u.to/-lbbGg
 2. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи (Авт. кол.: В.В. Олійник, М.О. Кириченко, О.М. Отич, Т.М. Сорочан, О.І. Бондарчук, Н.Г. Діденко, Л.М. Сергеєва, Н.І. Клокар, В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник). - Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). – К.:  Видавничий дім" Сам". – С. 382-391.
 3. Мистецтво самопрезентації ⁄ Харченко Н., Шпиг Н., Скрипник М., Куниця Т. – Київ: «Вид. група «Шкільний світ», 2018. – 120 с. – С. 26 – 47.
 4. Скрипник М. І. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи: Електронний навчально-методичний посібник ⁄ М. І. Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 231 с. – https://u.to/lWjbGg
 5. Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)  ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 144 с. (6, 8 др. арк.). – Режим доступу: https://ru.padlet.com/marina_scripnik/bovpslwdx80l
 6. Скрипник М.І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст  & менеджер: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. - 63 с. (електронна версія).
 7. Скрипник М.І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний блок (процес наукового пізнання)⁄ Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2020. – 39 с. (електронна версія).
 8. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. Методологічні вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси:робочий зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 23 с. (1, 25 др. арк.). . (електронна версія).
 9. Скрипник М.І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2020. – 41 с. . (електронна версія).
 10. Скрипник М.І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи?: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. - 27 с. . (електронна версія).
 11. Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 3. «Nullius in verba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 28 с (1, 25 др. арк.). . https://lib.iitta.gov.ua/716222/
 12. Скрипник М. І.  Інновації та експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та інновації: від загального до конкретного: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020. 32 с. (електронна версія).
 13. Скрипник М. І. Інновації та експериментування у навчанні. Частина 2. Інноваційні технології навчання та кращі освітні практики експериментування: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020.  42 с.
 14. Скрипник М. І. Мейнстрім для філолога: як компетентно обрати актуальну технологію навчання: Робочий зошит для вчителів ЗЗСО. К.: ЦІПО, 2020. 42 с. . (електронна версія).
 15. Скрипник М. І.  Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті: Робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти. К.: ЦІПО, 2019. 62 с. (електронна версія).
 16. Скрипник М. І.  Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства: Робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти». К.: ЦІПО, 2019. 34 с. https://lib.iitta.gov.ua/722609/
 17. Скрипник М.І.  Шкільний урок ХХI ст.: типи,  проєкти,  аналіз: Нотатник педагога.  К.: ЦІПО, 2020. 146 с. https://lib.iitta.gov.ua/722610/
 18. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: ЦІППО, 2018. – 300 с.

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Скрипник М.І. (2015) Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці ⁄⁄ Проблеми освіти, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/11397
 2. Скрипник М.І. Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2017/10/31. – Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5skrypnik_r.pdf
 3. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в україні: підходи та особливості розроблення (у співавторстві) ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2017/10/31. – Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5sidorenko_r.pdf

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Скрипник М.І. (2018) Модернізація національної освіти XXI століття: проблема суб’єктності // Методист.  2018. № 2. С. 28 – 33. https://lib.iitta.gov.ua/709944/
 2. Скрипник М.І. (2018) Дитинство за часів перемін: як не боятися залучати концепції дитинства в програми підвищення кваліфікації педагогів Методист. 2018. № 6. С. 24-33. https://lib.iitta.gov.ua/710730/
 3. Скрипник М.І. (2019) Дорослий у практичній андрагогіці // Методист.  2019. № 3.  С. 4 – 19.
 4. Скрипник М.І. (2019) З історії українського правопису: мовознавчий і   культурологічний контексти // Методист.  2019.  № 4. С. 12 – 32.
 5. Скрипник М.І. (2019) Про мовну тенденцію в модернізації вітчизняної освіти: гра словами чи словесна гра // Управління освітою. – 2019.  № 5 (413), травень, С. 18 – 32.
 6. Скрипник М.І. (2019) Алгоритм аналізу підсумків діяльності закладу // Управління освітою.  2019.  № 5 (413), травень, С. 38 – 45.
 7. Скрипник Марина. (2020) Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства. Робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти» ∕ Марина Скрипник  ∕∕ Методист. 2020.  № 4, квітень  (100)  С. 28 – 79.
 8. Скрипник Марина. (2020) Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз. Нотатник педагога  ∕ Марина Скрипник  ∕∕ Методист.  2020.  № 1, січень  (97)  С. 4 – 79.

 

Інші праці 

Скрипник М. І. (2018) Евристичний потенціал концепцій дитинства для професійного розвитку педагога ⁄⁄  В зб.: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч.1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень.  К.: Агроосвіта, 2018.  С. 129 – 135.

Скрипник М. І. (2020) Сучасна освіта не повинна долати хаос, а повинна навчитися робити його творчим // Завуч. 2020. 7-8 (661). С. 8-21.

Скрипник Марина. (2020) Візуалізація освітнього матеріалу. Як використовувати  на уроках ∕ Марина Скрипник  ∕∕ Зауч. 2020.  № 7- 8, липень – серпень (661 – 662)  С. 42 – 47.

Скрипник Марина. (2020) Для методистів гуманітарного профілю: «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в регіоні" - https://uk.padlet.com/marinascripnik/jjxfzv4hypzbktki

Скрипник Марина. (2020) Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті. https://uk.padlet.com/marinascripnik/5as0snrmp6ki23yi

Скрипник Марина. (2020) Методична діяльність крізь призму сучасності (освітній матеріал для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань). https://uk.padlet.com/marina_scripnik/w8h0d1pbxmle

Скрипник Марина. (2020) Дитинство в культурі та культура дитинства: знане про незнане для педагога. https://padlet.com/marina_scripnik/dfee1lmylq9j

Скрипник Марина. (2019) Палімпсести: теорія між рядками. https://padlet.com/marina_scripnik/bn3lc1j0quqe

Скрипник Марина. (2019) Сталий розвиток культури й освіти в Україні: три кроки до втілення теорії в практику навчання дорослих. https://padlet.com/marina_scripnik/snf4vs5gscck

Скрипник Марина. (2019) Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок Сучасний учений: ескапіст & менеджер. https://padlet.com/marina_scripnik/7zvk7xeqoigu

Скрипник Марина. (2020) Культурна компетентність педагога на роздоріжжі…епох–культур–модусів. - https://www.youtube.com/watch?v=6qE0kwusAdo&t=33s

Скрипник Марина. (2020) Від козацької чайки… https://www.youtube.com/watch?v=FInnUmuq8Ys&t=3s

Скрипник Марина. (2020) Освіта ∕ література ∕ культура в контексті промислових революцій. https://www.youtube.com/watch?v=ucwJVP-f9a0&t=305s

Скрипник Марина. (2020) 15 інноваційних ідей, що роблять ваші методики ефективними.  https://www.youtube.com/watch?v=8n_s1c_rSNc&t=3s

Скрипник Марина. (2020) Тенденції, що змушують методиста бути сучасним: розшифровуємо тексти цифрової епохи. https://www.youtube.com/watch?v=xKkV2YUbPIQ&t=6s

Скрипник Марина. (2020) Як боротися з вигоранням: короткі поради (Світити, але не згорати). https://www.youtube.com/watch?v=ky5qrbn6Rls

Скрипник Марина. (2020) «Теребите путь и мосты мостите». https://www.youtube.com/watch?v=YOQCbD3eR2k&t=12s

Скрипник Марина. (2020) «Що спільного між двокрапкою та фасетною класифікацією?». https://www.youtube.com/watch?v=4UbI7JcR_bA

Участь у науково-практичних заходах 

Участь у:

Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу». За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення:рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»(15 квітня 2020, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка).

«Сприймання й використання педагогічних технологій для якості вищої освіти: готовність викладачів до підривних інновацій» (програма, сертифікат).

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи» (22 – 23 жовтня 2020 року, м. Рівне)

Виступ: Соціальний капітал у шкільному середовищі як потенціал взаємної  довіри й взаємодопомоги. - http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/3973/

Всеукраїнська науково - практична конференція  «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» (27 лютого 2020 р., Київ, на базі Державної  екологічної  академії  післядипломної освіти та управління)

Виступ: «Емоції, уява та конструювання смислу в навчанні дорослих»https://u.to/5xRSGg

I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (16 червня 2020 року, м. Київ, Національний авіаційний університет, ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України»)

Виступ: «Когнітивна взаємодія викладача та слухача в онлайн навчанні». – https://u.to/FxtSGg

Участь у  міжнародному онлайн семінарі «Практична психологія в контексті соціальних змін» (25 вересня 2020 року  м. Києві, м. Кишинів, на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державного університету Молдови, сертифікат №001/ 53 АР, 6 год, 0,2 кредити).

Участь у міжкафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (24 лютого 2020) (сертифікат № 895).

Науково-організаційна діяльність

 1. Розроблення онлайн курсу «Педагогіка дитинства»і його науково-методичний супровід на платформі Українського відкритого університету післядипломної освіти   https://u.to/eG7bGg
 2. Розроблення онлайн курсу «Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи»і його науково-методичний супровід на платформі Українського відкритого університету післядипломної освіти  https://u.to/UW7bGg
 3. Розроблення онлайн курсу «Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз»і його науково-методичний супровід на платформі Українського відкритого університету післядипломної освіти  https://u.to/HW7bGg

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

Участь у тренінгу «Введення в методологію навчання дорослих» у рамках проекту «Посилення професійних навичок у навчанні дорослих  андрагогів України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (9 – 13 грудня 2014, м. Київ, DVV International).

Відзнаки:

дипломом II ступеня НАПН України за посібник «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» (2019);

почесна відзнака ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти»  (2018);

дипломом III ступеня НАПН України за посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології» (березень 2015 р.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. За спеціальністю «Користувач ПК» (Державна академія керівних кадрів освіти (20 жовтня 1997 – 24 грудня 1997, 72 год) – Свідоцтво СПК № 036435.
 2. За категорією Науково-педагогічні працівники УМО  (31 березня 2009, 72 год) – Свідоцтво 12СПК 594187.
 3. Сертифікат за участь у тренінгу «Введення в методологію навчання дорослих» у рамках проекту «Посилення професійних навичок у навчанні дорослих андрагогів України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (9 – 13 грудня 2014, м. Київ, DVV International).
 4. Участь у  міжнародному онлайн семінарі «Практична психологія в контексті соціальних змін» (25 вересня 2020 року  м. Києві, м. Кишинів, на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державного університету Молдови, сертифікат №001/ 53 АР, 6 год, 0,2 кредити).
 5. Участь у міжкафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (24 лютого 2020) (сертифікат № 895).