Волинець Наталія Петрівна

Волинець Наталія Петрівна

Старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих

ORCID iD

orcid.org/0000-0001-7482-0325

RESEARCH GATE

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/N-P-Volynets-2199553425

Додаткові відомості

Освіта:

  • 1989 р. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вчитель іноземних мов.

Досвід роботи:

  • З 2007 року на посаді методиста вищої категорії кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

  • з 2016 року на посаді старшого викладача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Наукова діяльність

Тема НДР «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (РК 0117Ư002380) (2017–2019 рр., керівник – Т. М. Сорочан, доктор педагогічних наук, професор), підтема: «Критерії та рівні професійного розвитку фахівців (на вибірці методичних працівників РМК)».

Перелік продукції (за останні два роки)

Збірник наукових праць:

1. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Інтерактивний онлайн посібник для когнітивної взаємодії викладача та слухача в процесі підвищення кваліфікації. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Збірник наукових праць. Київ. № 3 (2023). С. 601-613. DOI: 10.18372/2786-5487.1.17747

Фахові видання:

  1. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування уроку в школі цифрового століття: від теорії до практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Випуск № 86, Київ. С. 196–200. DOI : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.3.

  2. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Віртуальний освітній простір, що узгоджує когніції суб’єктів учіння з технічною архітектурою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Випуск № 87, Київ. С. 92–99. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.87.19.

  3. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування та створення інтерактивного онлайн посібника для підвищення кваліфікації педагогів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. Випуск 92. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 126–131. DOI: 10.31392/NPU-nc.series5.2023.92.1.26

Матеріали міжнародних конференцій:

1. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Діалог про інноваційну педагогіку й партнерство в освіті: інтерактивний вміст для онлайн підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. Київ. 2023. № 1 (3). С. 381–393. DOI: 10.18372/2786-5495.1.17801

Навчальний матеріал

1. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Електронна дидактика фахової передвищої освіти : Робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти. К. : ЦІПО, 2022. 79 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/730314/.

2. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування сучасного уроку : теорія та практика: Робочий зошит для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. К. : ЦІПО, 2022. 66 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/730318/.

3. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Пізнаваймо. Творімо. Взаємодіймо. Як еволюціонують навчальні тексти в XXI ст.? К.: ЦІПО. 2023. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734252/

4. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Навчальний текст для онлайн підвищення кваліфікації педагогів: досвід і дослід. К.: ЦІПО. 2023. URL: https://lib.iitta.gov.ua/735485/

Термінологічний словник

Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Біла Церква : «ТОВ Білоцерківдрук», 2022. 96 с. С. 41–45, 58–60, 61–64.