ГОРДІЄНКО Наталія Василівна

ГОРДІЄНКО Наталія Василівна

Старший викладач кафедри психології управління
аспірант кафедри психології управління

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-1014-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0688-5626

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DVEUjzYAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи 18 років

Наукова діяльність

1. Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Розвиток психологічної компетентності працівників методичних служб системи середньої освіти

Перелік продукції (за останні два роки)

Спецкурси

 1. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність працівників районних (міських) методичних кабінетів: сутність і умови розвитку: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти / Н. В. Гордієнко; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.– К., 2019 – 57 с.
 2. Казакова С. В. Гордієнко Н. В. Конфлікт у закладі освіти: можливості конструктивного розв’язання: спецкурс для слухачів системи післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2019. – 48 с.

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Гордієнко Н. В. Особливості розвитку психологічної компетентності методистів системи освіти: формувальний експеримент / Н. В. Гордієнко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. – № 3 (47) Т.3 – Сєвєродонецьк,  2018. – 181 с. - С. 47-55

Матеріали і тези конференцій

 1. Гордієнко Н. В. Комунікативна толерантність  як індикатор психологічної компетентності методичних працівників системи освіти / Н. В. Гордієнко // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. –  421 с. – С. 99–106.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ 12-13 квітня 2018 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.).
 4. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.) (12 осіб, програма)
 5. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

Всеукраїнські:

 1. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі  освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.)
 2. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи» (м. Київ, 9 квітня 2019 р. (1 особа, програма).
 3. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський,20-22 червня 2019 р.).
 4. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», (м. Ірпінь, Національний університет фіскальної служби України, 23 квітня 2019 р.)
 5. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 16 жовтня 2019 р.).

Семінари

 1. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 травня 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів:

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) (з трансляцією в U-tube).
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

1. «Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних відділів закладів ППО» свідоцтво  СП № 35830447/1714-16 від 07.10.2016 р.).

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).