КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

Професор кафедри психологiї управління
доктор психологічних наук, професор

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0622-3419

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/V-4010-2017

 

Член-кореспондент НАПН України (2010 р.), доктор психологічних наук (2001 р.), професор (2002 р.), Заслужений працівник освіти України (2002 р.), ПрезидентУкраїнської Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП),член  координаційного комітету та редактор Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP),член координаційного комітету Дивізіону І «Організаційна психологія» Міжнародної Асоціації прикладної психології (IAAP), національний представник в Україні Міжнародної Асоціації з економічних досліджень (IAREP), заступник директора Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Освіта: закінчила з відзнакою філософський факультет (відділення психології) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1977 р.) за спеціальністю «психолог, викладач психологічних дисциплін».

Пройшла стажування в Школі освітнього менеджменту Амстердамського університету (Нідерланди, 2002 р.).

Трудовий шлях. Після закінчення університету працювала психологом на Дніпровському машинобудівному заводі в м. Дніпропетровську (1977-1978 рр.) та психологом у Київській обласній психіатричній лікарні (1978-1980 рр.).

З 1980 р. працює в Інституті психології імені Г. С.К остюка НАПН України. За цей час займала посади молодшого (1980-1981 рр.) та старшого наукового співробітника (1983-1993 рр.). Навчалась в заочній (1979-1981 рр.) та в очній (1981-1983 рр.)  аспірантурі. З 1993 р. очолює  лабораторію психології управління (з 2003 р. лабораторія перейменована в лабораторію організаційної психології). З січня 2015 р. працює заступником директора Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків.

В Університеті менеджменту освіти НАПН України працює з 1993 р. Викладає спецкурси з таким проблем: психологічні особливості діяльності  та розвитку організацій; управління змінами в організаціях; формування команд в організації; профілактика та подолання професійного стресу та синдрому«професійного вигорання»; психологічні основи розвитку  організаційної культури; методологічні основи розробки тренінгових програм та та ін.

Наукові ступені, вчені звання. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови формування громадсько-політичних інтересів старшокласників» (спеціальність 19.00.07 педагогічна та вікова психологія). У 2001 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологія управління закладами середньої освіти» (спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія).

У 2002 р. в Університеті отримала атестат професора (по кафедрі психології).

Наукові інтереси. Відомий фахівець у сфері організаційної та економічної психології. Розробила концепції психологічних основ управління освітніми організаціями, управління змінами та організаційного розвитку, психолого-управлінського консультування, профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання»та ін. Разом з академіком С. Д. Максименком виступила ініціатором відкриття нової психологічної дисципліни для захисту дисертацій з психології – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія, а також аспірантури та докторантури з цієї спеціальності в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (2004 р.). 

Бере активну участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, успішно керує науковою роботою аспірантів та докторантів. Створила школу організаційної психології. Під її керівництвом 42 аспіранта захистили кандидатські дисертації, із них 24 – з нової спеціальності – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). Керує дисертаційними дослідженнями 5 докторантів.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.453.02 із захисту докторських дисертацій в Інституті  психології імені Г.С.Костюка НАПН України та заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01  Була вченим секретарем Експертної ради ВАК України із психологічних наук (2001-2004 рр.).

Разом з академіком С. Д. Максименком виступила ініціатором створення фахового збірника «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» (з 2002 р. видано 41 номер збірника).Член редакційних рад зарубіжних наукових видань:«Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика» (Латвия, Рига); «Психологический журнал»  (Республіка Білорусь, Мінськ).

Здійснює активну громадсько-професійну діяльність. З її ініціативи у 2002 р. створено Українську Асоціацію організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), яка з 2005 р. є засновником та членом Європейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), в яку входить понад 20 європейських країн.

Здійснює активну міжнародна діяльність. Бере участь в підготовці та проведенні європейських психологічних форумів. Була членом наглядової ради XIIІ-го Європейського конгресу з організаційної психології та психології праці (Стокгольм, Швеція, 2007 р.) та XVII-го Європейському конгресу з  організаційної психології та психології праці (Осло, Норвегія, 2015 р.), членом програмного комітету Х-ої Європейської конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я, організованої під патронатом Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP) (Київ, Україна, 2007 р.), XIV-го Європейському конгресу з  організаційної психології та психології праці (Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 2009 р.). За дорученням  програмних комітетів  конгресів провела запрошені симпозіуми:»Актуальні проблеми на напрямки розвитку організаційної психології в Україні» (XXIX міжнародний психологічний конгрес, Берлін, Німеччина, 2008 р.) та  «Робота команд та їх ефективність в різних типах організацій» (XVIII Міжнародний конгрес   з прикладної  психології, Париж, Франція. 2014 р.).Виступила ініціатором та була співголовою оргкомітетів польсько-українських семінарів з актуальних проблем організаційної психології (Катовіце, Польща, 2009 р., 2011 р.) та українсько-польського семінару з управління інноваціями в організаціях та організаційного розвитку (Київ, 2010 р.) та ін.

Учасник та керівник міжнародних проектів:  вивчення крос-культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн (Великобританія, 2000– 2001 рр.); розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи їх підготовки (Нідерланди, 2002– 2003 рр.); розробки та впровадження моделей дистанційного навчання з проблем організаційної психології та психології праці (Австрія, Словенія, Хорватія, Угорщина, 2001–2002 рр.);  профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадсько-український ґендерний фонд, 2003– 2004 рр.); дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004–2006 рр.), проекту Світового банку та  МОН України «Рівний доступ до якісної освіти» (2007-2009 р.р.) та ін.

У березні-червні 2010 р. за запрошенням Європейської комісії викладала у провідних західноєвропейських університетах навчальні курси з організаційної психології в рамках реалізації програми Erasmus Mundus (підпрограма підготовки організаційних психологів за програмою WOP-P)  (Університет Р. Декарта, Paris-5, та Університет м. Валенсія).

Відзнаки. Має урядові та галузеві відзнаки: «Відмінник освіти України» (2001 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2002 р.), «За наукові досягнення» (2006 р.). Нагороджена Почесними грамотами НАПН України та МОН України, медаллю «К. Д. Ушинський» НАПН України (2011 р.), має нагрудний знак МОН України «О. А. Захарченко» (2012 р.).

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

 

Монографії, розділи в монографіях

 1. Карамушка Л. М.  Роль організаційної культури у подоланні негативних психічних станів персоналу освітніх організацій / Л. М. Карамушка // Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 210–222. (1 др. арк.).
 2. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. –  240 с. http://lib.iitta.gov.ua/712691/
 3. Карамушка Л.М. Пcихологія професійного вигорання підприємців : монографія / Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна – К. : Логос, 2018. – 198 c.

Посібники

 1. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі . - Кам’янець-Подільський :ПП «Аксіома», 2019. –80 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості/ Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. – К. :  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. – 49 с. http://lib.iitta.gov.ua/712898/

Спецкурси

 1. Карамушка Л.М. Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системіпіслядиплом. освіти / Л. М. Карамушка; НАПН України, Ун-т менеджм.освіти. – К., 2019. – 34 с. https://lib.iitta.gov.ua/719026/

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Карамушка, Л.М. (2019) Наслідки соціальної напруженості в освітніх організаціях Актуальні проблеми психології : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 52 (1). стор. 3-11. ISSN 2072-4772 https://lib.iitta.gov.ua/716650/
 2. Карамушка, Л.М., Дзюба, Т.М. (2019) Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (16). стор. 22-33. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/716568/
 3. Карамушка, Л.М. , Карамушка, Т.В. (2019) Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу» Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (18). стор. 36-45. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/718987/
 4. Карамушка, Л.М., Клочко, А.О. (2019) Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3 (17). стор. 45-55. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/717627/
 5. Карамушка, Л.М., Клочко, А.О. (2019) Тренінгова програма «Психологія розвитку інноваційних стилів управління в менеджерів освітніх організацій»: завдання, основні тематичні модулі та інтерактивні техніки Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (18). стор. 46-61. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/718988/
 6. Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В. (2019) Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська школа» Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (16). стор. 33-45. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/716567/
 7. Карамушка, Л.М. ,Креденцер, О.В.  (2019) Тренінг «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності»: структура, зміст, особливості використання Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 54. стор. 76-84. ISSN 2072-4772
 8. Карамушка, Л.М. , Креденцер, О.В. , Терещенко, К.В. (2019)Методики для дослідження «mental health» персоналу організацій Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 54. стор. 15-22. ISSN 2072-4772
 9. Карамушка, Л.М. , Креденцер, О.В. , Терещенко, К.В., Івкін, В.М., Лагодзінська, В.І. and Ковальчук, О.С.(2019) Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості Актуальні проблеми психології :Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 51 (1). стор. 10-17. ISSN 2072-4772
 10. Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В.  Терещенко, К.В. , Івкін, В.М., Лагодзінська, В.І. , Ковальчук, О.С.  (2019) Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження Актуальні проблеми психології : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 52 (1). стор. 10-18. ISSN 2072-4772
 11. Карамушка, Л.М. , Паршак, О.І.  (2019) Оцінка персоналом комерційних організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу Актуальні проблеми психології, 53 (1). стор. 35-43. ISSN 2072-4772
 12. Карамушка, Л.М. , Рутина, Ю.В. (2019) Особистісна та професійна самоактуалізація державних службовців: рівень значущості, розуміння сутності та умов для її здійснення Актуальні проблеми психології, 53 (1). стор. 15-22. ISSN 2072-4772
 13. Карамушка, Л.М. , Шевченко, А.М.  Аналіз індексу ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3 (17). стор. 58-65. ISSN 2411–3190
 14. Карамушка, Л.М. (2018) Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні»: зміст, структура та основні інтерактивні техніки Організаційна психологія. Економічна психологія, 2 (13). стор. 48-61. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/712837/
 15. Karamushka, L.M., Tereshchenko, K. V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V. I., Kovalchuk, O. S. and Ivkin, V. M (2018) Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях Організаційна психологія. Економічна психологія, 2 (13). стор. 68-74. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/712879/
 16. Карамушка, Л.М. (2018) Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому»: завдання, основні тематичні сесії та інтерактивні техніки Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 49 (1). стор. 12-20. ISSN 2072-4772 https://lib.iitta.gov.ua/712357/
 17. Карамушка, Л.М. (2018) Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (12). стор. 44-56. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/712481/
 18. Карамушка, Л.М. (2018) Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні»: зміст, структура та основні інтерактивні техніки Організаційна психологія. Економічна психологія, 2 (13). стор. 48-61. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/712837/
 19. Карамушка, Л.М., Ковровський, Ю.Г. (2018) Взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Організаційна психологія. Економічна психологія, 2 (13). стор. 61-68. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/712880/
 20. Карамушка, Л.М. Паршак, О.І.(2018) Оцінка працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними характеристиками працівників Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (15). стор. 35-47. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/714951/
 21. Карамушка, Л.М., Терещенко, К.В. (2018) Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях Актуальні проблеми психології, 49 (1). стор. 21-26. ISSN 2072-4772 https://lib.iitta.gov.ua/712374/
 22. Карамушка, Л.М. and Терещенко, К.В. (2018) Модифікація та адаптація методики «Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)» Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (15). стор. 48-59. ISSN 2411–3190 https://lib.iitta.gov.ua/714725/

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ 12-13 квітня 2018 р.).
 3. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.) (12 осіб, програма)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

У тому числі, за кордоном:

 1. 19th EAWOP Congress «Workingforthegreatergood» (м. Турін, Італія, 29 травня -1 червня 2019 р.)

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» (м. Львів 26-27 квітня 2018 р.).
 2. X Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (м. Зборів, Тернопільська обл., 24-25 квітня 2018 р).
 3. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.).
 4. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський,20-22 червня 2019 р.).

Круглі столи

 1. Круглий стіл-презентація колективної монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» у межах V Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (23 жовтня 2018 р.).

Семінари

 1. Науково-практичний семінар «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник розвитку соціальної компетентності педагогічних працівників» (Рівне, 08-09 листопада 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів:

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології управління ЦІПО УМО, кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.).
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). кафедрою психології управління ЦІПО УМО, кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Круглі столи

 1. Круглий стіл, присвячений пам’яті видатного психолога, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (м. Київ, 10 червня 2019 р.)

Наукова школа

Список дисертацій, захищених під керівництвом Л. М. Карамушки

Захищено під керівництвом (за консультування) 5 докторських і 49 кандидатських дисертацій (Соціальні і поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія»), з них за останні 5 років:

Докторські:

 1. ТкаличМ. Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій, 2016, 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом доктора наук : ДД №005920 від 29вересня  2016 р).
 2. Сняданко І. І. Психологічні засади підготовки студентів технічних університетів до професійно-управлінської діяльності, 2017, 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія.(Диплом доктора наук : ДД № 006682 від 20 червня 2017 р.).
 3. Власов П. П. Психологія проектування організації на етапі задуму, 2017, 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом доктора наук : ДД № 006897 від 11жовтня 2017 р.).
 4. Брюховецька О. В. Психологічні основи формування професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2018, 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом доктора наук : ДД № 008301 від 5 березня 2019 р.).
 5. Вознюк А. В. Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх округах, 2018, 19.00.10. – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом доктора наук : ДД, № 008302 від 5 березня  2019 р.).

Кандидатські

 1. Станіславська М.В. Організаційна культура як чинник вибору особистістю майбутнього місця роботи, 2016, 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом кандидата наук : ДК № 037183 від 1 липня 2016 р.).
 2. Гнускіна Г. В. Психологічні чинники професійного вигорання у підприємців, 2016, 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія (Диплом кандидата наук: ДК, № 040991  від 28лютого 2017 р.)
 3. Гончаренко Я. В. Психологічні чинники орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій, 2018, 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія.(Диплом кандидата наук: ДК, № 051001 від 5 березня 2019)

Міжнародна діяльність

Членство у міжнародних наукових об’єднаннях (академіях, асоціаціях, товариствах тощо):

 1. Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці, президент (з 2002 р.);
 2. Європейська мережа організаційних психологів та психологів праці  (ENOP) (з 1999р., член координаційного комітету, редактор інформаційного бюлетеня (Newsletter)
 3. Європейська Асоціація психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP) (з 2005 р.)
 4. Міжнародна асоціація прикладної психології (International Association of Applied Psychology (IAAP) Division 1 (Work and Organizational Psychology) (2006-2018 рр. редактор інформаційного бюлетеня (Newsletter

Професійний розвиток

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).