КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

Професор кафедри психологiї управління
доктор психологічних наук, професор
Інформація

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0622-3419

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/V-4010-2017

 

Член-кореспондент НАПН України (2010 р.), доктор психологічних наук (2001 р.), професор (2002 р.), Заслужений працівник освіти України (2002 р.), ПрезидентУкраїнської Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП),член  координаційного комітету та редактор Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP),член координаційного комітету Дивізіону І «Організаційна психологія» Міжнародної Асоціації прикладної психології (IAAP), національний представник в Україні Міжнародної Асоціації з економічних досліджень (IAREP), заступник директора Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Освіта: закінчила з відзнакою філософський факультет (відділення психології) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1977 р.) за спеціальністю «психолог, викладач психологічних дисциплін».

Пройшла стажування в Школі освітнього менеджменту Амстердамського університету (Нідерланди, 2002 р.).

Трудовий шлях. Після закінчення університету працювала психологом на Дніпровському машинобудівному заводі в м. Дніпропетровську (1977-1978 рр.) та психологом у Київській обласній психіатричній лікарні (1978-1980 рр.).

З 1980 р. працює в Інституті психології імені Г. С.К остюка НАПН України. За цей час займала посади молодшого (1980-1981 рр.) та старшого наукового співробітника (1983-1993 рр.). Навчалась в заочній (1979-1981 рр.) та в очній (1981-1983 рр.)  аспірантурі. З 1993 р. очолює  лабораторію психології управління (з 2003 р. лабораторія перейменована в лабораторію організаційної психології). З січня 2015 р. працює заступником директора Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків.

В Університеті менеджменту освіти НАПН України працює з 1993 р. Викладає спецкурси з таким проблем: психологічні особливості діяльності  та розвитку організацій; управління змінами в організаціях; формування команд в організації; профілактика та подолання професійного стресу та синдрому«професійного вигорання»; психологічні основи розвитку  організаційної культури; методологічні основи розробки тренінгових програм та та ін.

Наукові ступені, вчені звання. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови формування громадсько-політичних інтересів старшокласників» (спеціальність 19.00.07 педагогічна та вікова психологія). У 2001 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологія управління закладами середньої освіти» (спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія).

У 2002 р. в Університеті отримала атестат професора (по кафедрі психології).

Наукові інтереси. Відомий фахівець у сфері організаційної та економічної психології. Розробила концепції психологічних основ управління освітніми організаціями, управління змінами та організаційного розвитку, психолого-управлінського консультування, профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання»та ін. Разом з академіком С. Д. Максименком виступила ініціатором відкриття нової психологічної дисципліни для захисту дисертацій з психології – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія, а також аспірантури та докторантури з цієї спеціальності в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (2004 р.). 

Бере активну участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, успішно керує науковою роботою аспірантів та докторантів. Створила школу організаційної психології. Під її керівництвом 42 аспіранта захистили кандидатські дисертації, із них 24 – з нової спеціальності – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). Керує дисертаційними дослідженнями 5 докторантів.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.453.02 із захисту докторських дисертацій в Інституті  психології імені Г.С.Костюка НАПН України та заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01  Була вченим секретарем Експертної ради ВАК України із психологічних наук (2001-2004 рр.).

Разом з академіком С. Д. Максименком виступила ініціатором створення фахового збірника «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» (з 2002 р. видано 41 номер збірника).Член редакційних рад зарубіжних наукових видань:«Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика» (Латвия, Рига); «Психологический журнал»  (Республіка Білорусь, Мінськ).

Здійснює активну громадсько-професійну діяльність. З її ініціативи у 2002 р. створено Українську Асоціацію організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), яка з 2005 р. є засновником та членом Європейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), в яку входить понад 20 європейських країн.

Здійснює активну міжнародна діяльність. Бере участь в підготовці та проведенні європейських психологічних форумів. Була членом наглядової ради XIIІ-го Європейського конгресу з організаційної психології та психології праці (Стокгольм, Швеція, 2007 р.) та XVII-го Європейському конгресу з  організаційної психології та психології праці (Осло, Норвегія, 2015 р.), членом програмного комітету Х-ої Європейської конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я, організованої під патронатом Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP) (Київ, Україна, 2007 р.), XIV-го Європейському конгресу з  організаційної психології та психології праці (Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 2009 р.). За дорученням  програмних комітетів  конгресів провела запрошені симпозіуми:»Актуальні проблеми на напрямки розвитку організаційної психології в Україні» (XXIX міжнародний психологічний конгрес, Берлін, Німеччина, 2008 р.) та  «Робота команд та їх ефективність в різних типах організацій» (XVIII Міжнародний конгрес   з прикладної  психології, Париж, Франція. 2014 р.).Виступила ініціатором та була співголовою оргкомітетів польсько-українських семінарів з актуальних проблем організаційної психології (Катовіце, Польща, 2009 р., 2011 р.) та українсько-польського семінару з управління інноваціями в організаціях та організаційного розвитку (Київ, 2010 р.) та ін.

Учасник та керівник міжнародних проектів:  вивчення крос-культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн (Великобританія, 2000– 2001 рр.); розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи їх підготовки (Нідерланди, 2002– 2003 рр.); розробки та впровадження моделей дистанційного навчання з проблем організаційної психології та психології праці (Австрія, Словенія, Хорватія, Угорщина, 2001–2002 рр.);  профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадсько-український ґендерний фонд, 2003– 2004 рр.); дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004–2006 рр.), проекту Світового банку та  МОН України «Рівний доступ до якісної освіти» (2007-2009 р.р.) та ін.

У березні-червні 2010 р. за запрошенням Європейської комісії викладала у провідних західноєвропейських університетах навчальні курси з організаційної психології в рамках реалізації програми Erasmus Mundus (підпрограма підготовки організаційних психологів за програмою WOP-P)  (Університет Р. Декарта, Paris-5, та Університет м. Валенсія).

Відзнаки. Має урядові та галузеві відзнаки: «Відмінник освіти України» (2001 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2002 р.), «За наукові досягнення» (2006 р.). Нагороджена Почесними грамотами НАПН України та МОН України, медаллю «К. Д. Ушинський» НАПН України (2011 р.), має нагрудний знак МОН України «О. А. Захарченко» (2012 р.).

Праці. Автор 878 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі, 10 монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників, 15 навчальних програм, 22 методичних рекомендацій,  450 статей та ін, основні з них.

Монографії

 1. Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): монографія ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Пед. думка, 2008. – 192 с.
 2. Карамушка Л. М. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій): монографія / Л. М. Карамушка, М. Г. Ткалич. – Київ – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 260 с.
 3. Карамушка Л. М. Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій): монографія / Л. М. Карамушка, Т. М. Дзюба. – К. : Наук. світ, 2009. – 268 с.  
 4. Карамушка Л. М. Мотивація підприємницької діяльності : Монографія / Л. М. Карамушка, Н. Ю. Худякова. – К. – Львів : Сполом, 2011. – 208 с.
 5. Карамушка Л. М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в  організації: монографія / Л. М. Карамушка, М.В. Москальов. – К. – Львів : Сполом, 2011, – 216 с.
 6. Карамушка Л. М. Психологія відданості персоналу організації (на матеріалі діяльності банківських структур): монографія / Л. М. Карамушка, І. А. Андрєєва. – К.-Львів : Галицький друкар, 2012. – 212 с.
 7. Психологічні засади організаційного розвитку : монографі ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. –  Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. –  206 с. http://lib.iitta.gov.ua/1828/
 8. Карамушка Л. М. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. М. Карамушка, О. С. Толков. –  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. –  260 с. 

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. посіб / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.  (Гриф МОН України)
 2. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник / Л. М. Карамушка. – К. :Либідь, 2004. – 466 с.. (Гриф МОН України)
 3. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів інститутів післядипл. освіти ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004 . – 212 с. – С. 66–79; 92–99. (Гриф МОН України).
 4. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. (Гриф МОН України)
 5. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях: навч.-метод. посібник / Л. М. Карамушка. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 76 с.
 6. Карамушка Л. М. Технологія формування управлінської команди освітньої організації: Навчально-методичний посібник / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. А. Філь. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 64 с.
 7. Карамушка Л. М. , Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді: навч. посб / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, В. В. Левковець, О. І. Альохіна, В. О. Михайленко. – К. : Наук. світ, 2008. – 182 с.
 8. Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): навч. посібник ;за наук. ред. проф. Л. М. Карамушки.  – К. : Наук.світ, 2008. – 234 с. (Гриф МОН України)
 9. Карамушка Л. М. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств): Навчальний посібник / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко. – Київ-Львів : Край, 2010. – 212 с. (Гриф МОН України)
 10. Технологія формування  команд  в організаціях: навч.посіб. / [ Л. М. Карамушка, О. Г. Романовский, О. А. Філь та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 184 с. (Гриф МОН України)
 11. Освітній менеджмент в умовах змін: навча. посіб. / [Л. Калініна,  Л. Карамушка, Т. Сорочан та ін.]; за ред. В. Оліника, Н. Протасової. – Луганськ : СПД Резніков В.С., 2011. – 308 с.
 12. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб. / [О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька та ін.]; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2012. – 190 с.
 13. Карамушка Л. М. Організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-метод. посібник / Л. М. Карамушка, А. М. Шевченко. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2013. – 104 с.

Навчальні програми

 1. Карамушка Л. М. Основи психолого-управлінського консультування: навч. програма/ Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003 – 48 с.
 2. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. програма / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 53 с.
 3. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. програма для підготовки менеджерів та практ. психологів / Л. М. Карамушка. – 2-е вид., доповн. – К. : Міленіум, 2004. – 52 с.

Психологія управління в освіті : прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, Н. І. Пінчук. – К., 2010. – 24 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).