ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ВОЄННИЙ НАРАТИВ

У сучасній кризовій ситуації – широкомасштабній військової агресії рф – у педагогічних працівників виникає потреба в опануванні різними формами і методами для гнучкої організації роботи закладу освіти, налаштування відносно комфортного освітнього процесу. Наразі повернення до виконання хоча би деяких звичних функцій – професійних дає змогу скоріше адаптуватись до ситуації.

Саме цім питання приділено увагу в процесі проведення групової консультації для слухачів закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, методистів обласних НМЦ ПТО на тему «Дидактичні засади професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах воєнного стану», яка проведена Л.М. Петренко професором кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, доктором педагогічних наук, професором у синхронному режимі 12 квітня 2022 р.

Консультацію проведено за трьома напрямами: 1) освіта і війна: досягнення цілей для професійного розвитку; 2) дидактичні засади професійного розвитку викладачів в умовах воєнного стану; 3) технології життєдіяльності в умовах воєнного стану.

Отже, нові умови вимагають нових підходів до організації освітнього процесу з підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти. Зрозуміло, що ці заняття не можуть бути класичними, про що йдеться і в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.