КОВОРКІНГ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

14.12.2021 р. кафедрою професійної і вищої освіти проведено коворкінг для учасників педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (жовтень 2021– грудень 2024 рр.)». 

Учаники творчих груп обговорили питання: з організації роботи ЕПМ в ЗП(ПТ)О; конкретизація завдань І-го (констатувального) етапу педагогічного експерименту та підготовка до проведення міжрегіонального вебінару за результатами констатувального етапу педагогічного експерименту.

Спікери ‒ Катерина Мірошниченко, співголова консультаційної ради ІВ кластеру, Президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», Вікторія Купрієвич, доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, Андрій Єрмоленко,завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат політичних наук, доцент, Тетяна Стойчик, співголова консультаційної ради ІВ кластеру, заступникдиректора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, доктор педагогічних наук.

Модератор заходу ‒ Лариса Сергеєва, голова координаційної ради ІВ кластеру «Енергоімпульс», завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Здійснено розподіл завдань між учасниками програми педагогічного експерименту регіонального рівня