Отамась Інна Григорівна

Отамась Інна Григорівна

Доцент кафедри
Кандидат історичних наук

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-3098-2274

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=521ZUZwAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators

Researcher ID: 
http://www.researcherid.com/rid/Q-3901-2018

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 • Освіта вища. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
 • Освіта вища. Черкаський державний технологічний університет.

Досвід роботи. Працювала на посадах методиста вищої категорії, доцента відділу науково-організаційної роботи. З 2017 р. на посаді завідувача відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «УМО».

Тема дисертації: Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР у 1920-1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 “Документознавство, архівознавство”; Держ. архівна служба України.

Нагороди

 • Медаль «НАРОДНА ШАНА УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВЦЯМ 1918–2018» "Народна шана українським науковцям" (2019).

Перелік продукції

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Отамась І. Г. Вплив ЮНЕСКО на розвиток освіти в Україні. Теорія та методика управління освітою. 2017. № 1(19).  URL: http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju.

2. Отамась І. Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти). Вісник серія «Інформатизація вищого навчального закладу». 2017. № 879. С. 92–101.

3. Отамась І. Інформаційні технології в управлінні закладами освіти. Вісник серія «Інформатизація вищого навчального закладу». 2018. № 903. С. 18–26.

4. Кириченко М. О., Отамась І. Г. ЮНЕСКО та ООН про поінформованість населення щодо Covid-19: перспективи. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. 2020. Вип. 13(42). 00 с. С. 153–168. (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/13_43_2020/social/Bulletin_13_42_Social_and_behavioral_sciences_Kyrychenko_Otamas.pdf

Монографії (колективні)

 1. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози : кол. монографія ; за ред. А. Василюк. Ніжин, 2017. 248 с.
 2. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник; за наук. ред. А. Василюк. Ніжин. 2019. 176 с

Участь у науково-практичних заходах

1. Отамась І. Г. Механізми формування системи управління соціальними проєктами України. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: зб.  матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, Суми :  Київ, 2017. С. 1–3.

2. Отамась І. Г. Використання інформаційних технологій у підготовці фахівців у галузі документоз+J12:J13навства. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів доп. Учасн. ІІ Всеукр. Інтернет-конф. Київ : ЦІППО, 2017. C. 7–10.

3. Отамась І. Г. Інноваційні технології у сучасному освітньому просторі // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук. конф. Укр. асоціації дослідників освіти. Київ, 2018. 170 с. С. 108–109.

4. Отамась І. Г. Організація електронного документообігу в закладах освіти: європейський досвід. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 10 наук.-практ. конф. Львів: Львівської політехніки, 2018, С. 110–116.

5. Отамась І. Г. Електронний документообіг: допомога друзів // Освіта і суспільство. 2018. № 2. – 5 с.

6. Отамась І. Г. Впровадження міжнародних стандартів у контексті трансформації якості освіти України // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Терен, 2017. С. 254–257.

7. Отамась І. Г. Інноваційні технології у сучасному освітньому просторі. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук. Конф. Київ : Дрогобич, 2018. С. 108–109.

8. Кириченко М. О., Отамась І. Г. Електронні бібліотеки для сучасної освіти і науки як складова саморозвитку суспільства України та світу у період COVID-19: Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна 2021. С. 132-138.

Міжнародна діяльність

 • І Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 15 травня 2018 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відділ науково-організаційної роботи).
 • ІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 03 квітня 2019 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відділ науково-організаційної роботи).
 •  ІІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 02 квітня 2021 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відділ науково-організаційної роботи).
 • Отамась І. Г. Інноваційні технології у сучасному освітньому просторі // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. С. 108–109. Конференція проводилася в рамках проекту УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA, що здійснюється за підтримки Програмою Європейського Союзу Erasmus+ Jean Monnet
 • Отамась І. Діджиталізація в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. IV. – Київ, APREI, 2020. С. 125–138.
 • Kyrychenko M., Otamas I., Bryn L. DIGITAL LITERACY IN THE OPEN EDUCATION OF UKRAINE AND THE EU DURING COVID-19 : Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. V. – Київ, APREI, 2020. С. 155–170.

Професійний розвиток

 • 10–28 липня 2017 р. міжнародне стажування пройшла. Стажування відбулося Литовському державному сучасному архіві (м. Вільнюс, Литовська республіка).
 • 2018 р. Стажування у Литовському державному новому архіві (Литовська Республіка) (Сертифікат № 4R–149, 2018 г., 40 академічних годин, Вільнюс).
 • 2019 р. Participated in the Seminar “Archival and Source Studies” and International Scientific Internship Program in the National Archives of Finland May 27-29. 2019. Helsinki – Hameenlinna. Finland.
 • Міжнародне стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»  (Польща – Україна) 24 квітня-30 травня 2021 р. (Сертифікат SZFL-000140).
 • МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА ЖАНА МОНЕ «Cтратегія циклічної та зеленої економіки Європейського Союзу: виклики для України» 10 червня 2021 р. Національний університет харчових технологій, Платформа Європейських Студій м. Київ. (Сертифікат #JM 121 2021).
 • Проходження навчання у науково-методичному семінарі-тренінгу «Зовнішня політика і комунікація в ЄС» у межах проекту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+Європейського Союзу №611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-C0E «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» 17-24 квітня 2021 року. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ ЖАНА МОНЕ. (Сертифікат № 070/21).