ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Методист кафедри

Освіта вища (Київський інститут інженерів цивільної авіації (1993 р.), нині – Національний авіаційний університет; аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (1916 р.).

Досвід роботи

  • Національний авіаційний університет (1985 –2019 рр.):
  • ПВНЗ “Університет сучасних знань” (2019 – 2021 рр.);
  • Управління Державної служби якості освіти у Київській області (2021 р.);
  • Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2021 р. – по теперішній час).

Загальний трудовий стажу складає 36 роки; загальний педагогічний стаж – 18 років; стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Нагороди:

Почесна грамота Національного авіаційного університету «За плідну творчу та самовіддану працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців» (2008); 

Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» з нагоди 10-річчя від дня заснування Гуманітарного інституту «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців» (2013);

Нагрудний знак «За сумлінну працю» в зв’язку із 50-річчям від дня народження «За багаторічну сумлінну працю, значний внесок у підготовку  висококваліфікованих спеціалістів» (2018).

Автор понад 20 друкованих наукових та навчально-методичних праць

Перелік продукції (за останні п’ять років)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік):

Ільїна Т.В. Роль педагогічних  засобів риторики у розвитку комунікативної компетентності студентів вищих технічних закладів  / Ільїна Тетяна Володимирівна. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. К.: НАУ, 2017. Режим доступу: http: //er/nau.edu.ua:8080/ handle/NAU/9822

 Підручники та навчальні посібники:

Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях: Підручник.  2-ге вид. випр. та доповн. К.: Видавничий дім «Кондор», 2017.  428 с. (Гриф МОН України.  Лист  № 1/11–937 від 03.02.2011 р.)

 

Професійний розвиток (за останні п’ять років)

  1. Підвищення кваліфікації: Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Державна служба якості освіти України (0,5 кредита ECTS / 15 годин). Сертифікат (реєстраційний № 561/21Д, виданий 22.07.2021 р.).
  2. Підвищення кваліфікації:Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» Державної служби якості освіти України (1 кредит ECTS / 30 годин). Сертифікат (обліковий запис № 0451-С, виданий 16.09.2021 р).