ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ІЛЬЇНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/JJE-5173-2023

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-1640-702X

Профіль ученого у GoogleScholar:
https://scholar.google.fi/citations?user=p3mxC0AAAAAJ&hl=uk

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Ilina-2

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/10570

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта вища (Київський інститут інженерів цивільної авіації (1993 р.), нині – Національний авіаційний університет; аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (1916 р.).

 

Досвід роботи

 • Національний авіаційний університет (1985 –2019 рр.);
 • ПВНЗ “Університет сучасних знань” (2019 – 2021 рр.);
 • Управління Державної служби якості освіти у Київській області (2021 р.);
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з грудня 2021 р. – по теперішній час).

Нагороди:Почесна грамота Національного авіаційного університету «За плідну творчу та самовіддану працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців» (2008); Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» з нагоди 10-річчя від дня заснування Гуманітарного інституту «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців» (2013);Нагрудний знак «За сумлінну працю» в зв’язку із 50-річчям від дня народження «За багаторічну сумлінну працю, значний внесок у підготовку  висококваліфікованих спеціалістів» (2018).

Перелік продукції (за останній рік)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік), у вітчизняних нефахових виданнях, збірниках наукових праць та інших виданнях:

 1. Ільїна Т.В.  Організація управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, С. 112–115. URL: https://drive.google.com/file/d/1POA1BApRITNQANf08lG3JuOklxU3rXiW/view
 2. Куприєвич В.О., Ільїна Т.В. Softskills як необхідна складова професійного розвитку педагога. Матеріали  ІІІ  Науково-практичної конференції «Професійний  розвиток в  умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»( м. Київ,10‒11 листопада 2022 р.).
 3. Ільїна Т.В. Організація профорієнтаційної роботи закладами освіти в умовах воєнного стану. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн,17 листопада 2022 р.).
 4. Ільїна Т.В. Сучасні аспекти профорієнтаційної роботи та профвідбору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 4. вересень, 2022. Чернівці. С. 30‒38.

Підручники та навчальні посібники (за останні п’ять років):

 1. Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях: Підручник // 2-ге вид. випр. та доповн. К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 428 с. (Гриф МОН України.  Лист  № 1/11–93).
 2. Ільїна Т.В. Організація самостійної роботи слухачів в системі післядипломної освіти. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти методичний посібник.

 

Участь у науково-практичних заходах

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

•       Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м.  Київ, 13 травня 2022 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна (програма: https://drive.google.com/file/d/1z0JLsnSHihOUqzdkf_t5n90Dl8gFhUS9/view ; сертифікат НВ 374: https://drive.google.com/drive/folders/1bfkDTGBnSvhklLS7sQGsGpYALsIeDzF)Доповідь на тему «Організація управління самостійною роботою слухачів курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану».

•      ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Київ, 10‒11 листопада 2022 р.). Спільна доповідь на тему: «Softskills як необхідна складова професійного розвитку педагога».

•      IV Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» (Київ, 16 листопада 2022 р.). Доповідь на тему: «Використання сучасних інтернет-технологій у профорієнтаційній діяльності закладів освіти».

•      Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн, 17 листопада 2022 р.). Доповідь на тему: «Організація профорієнтаційної роботи закладами освіти в умовах воєнного стану».

•      Макаренківські педагогічні читання «Феномен педагогіки Антона Макаренка» (м. Київ, 16 березня 2022 р.).

Семінари        

•     Участь у ІV Науково-практичному семінарі із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» 26.05.2022 р. (6 годин).

•      Участь у панорамному вебінарі «Джерело інновацій» педагогічного експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 02.06.2022 р. (2 години).

•      Участь у IV Міжнародній науковій конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти (онлайн, 16 листопада 2022 р.). Доповідь на тему «Використання сучасних інтернет-технологій у профорієнтаційній діяльності закладів освіти»).

•      Серії панорамних вебінарів (в рамках експериментальної роботи регіонального рівня «Формування м’яких навичок (softskills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти»): «Softskills: практики формування в умовах воєнного стану».

Інші масові заходи:

Публічний діалог «Депортації, масові репресії, штучний голод: інструменти політики тоталітарних режимів ХХ та ХХІ століть» до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу (17.05.2022) https://www.facebook.com/umo.edu.ua/photos/pcb.1092416085026271/1092415621692984/

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації: Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»НАПН України та Державна служба якості освіти України(0,5 кредита ECTS / 15 годин). Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Актуальні питання розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Україні».Сертифікат (реєстраційний № 561/21Д, виданий 22.07.2021 р.).
 2. Підвищення кваліфікації:Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»Державної служби якості освіти України(1 кредит ECTS / 30 годин). Програма підвищення кваліфікації «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації-2021». Сертифікат (обліковий запис № 0451-С, виданий 16.09.2021 р). 
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти при InstytutBadawczo-RozwojowyLubelskiegoParkuNaukowo-Technologicznego (Республіка Польша). Модуль: «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ВИКОРИСТОВУЮЧИ ZOOM ТА MOODLE ПЛАТФОРМИ» 16.05‒23.05.2022 р. (Сертифікат, 45 год, 1.5 кредити ECTS).
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти при InstytutBadawczo-RozwojowyLubelskiegoParkuNaukowo-Technologicznego (Республіка Польша). Модуль: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»  20.06‒27.06.2022 р. (Сертифікат, 45 год., 1,5 кредита ЕСТS).
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти при InstytutBadawczo-RozwojowyLubelskiegoParkuNaukowo-Technologicznego (Республіка Польша).  Модуль: «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»  24.10‒31.10.2022 р. (Сертифікат, 45 год., 1,5 кредита ЕСТS).
 6. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти при InstytutBadawczo-RozwojowyLubelskiegoParkuNaukowo-Technologicznego (Республіка Польша). Модуль: «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ»  14.11 ‒21.11.2022 р. (Сертифікат, 45 год., 1,5 кредита ЕСТS).
 7. Вебінар наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти «Створення та розвиток інновацій на базі університетів» (Організатори: міжнародна організація "Ізраїльсько-український альянс", компанія "Yissum" (офіс трансфер технологій Єврейського університету в Єрусалимі) та Одеський національний медичний університет) 19.01‒21.01.2022 р. (Сертифікат, 24 години).
 8. Тренінг у форматі онлайн щодо використання сервісів GoogleWorkSpaceforEducation в професійні діяльності 11.05‒17.06.2022 р. (Сертифікат, 30 годин).