Тарасюк Ірина Володимирівна

Тарасюк Ірина Володимирівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JJF-6525-2023

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0001-9264-4302

Профіль вченого у GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WqjnxHsAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Irina-Tarasuk

Електронна бібліотека НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/id/user/3316

Додаткові  відомості

Освіта вища

Львівський торговельно-економічний університет (2021), спеціальність «Готельно-ресторанна справа», кваліфікація «магістр готельно-ресторанної справи»

Львівська комерційна академія (2009), спеціальність «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів»

Полтавський університет споживчої кооперації України (2007), спеціальність «Професійне навчання», кваліфікація «викладач спеціальних дисциплін за фахом «Фінанси»

Досвід роботи.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2021 року по теперішній час)

Тема дисертації «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.)

 Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних праць.   

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637). Підтема наукового дослідження «Методична система професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти»

Нагороди

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2021 р.); Грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2022 р.)

Перелік продукції (за останні 3 роки)

Статті у виданнях категорії А:

Larysa M. Sergeieva, Tetiana I. Stoychik, Olena V. Tarasova, Tetiana S. Sulyma, Iryna V. Tarasiuk. Development of the modern educational environment of the institution of professional (vocational-technical) education in the digital space. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(7) 2022. S. 91–104.

Статті у виданнях категорії В:

Тарасюк І.В. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Журнал «Наука і техніка сьогодні». Педагогіка. 2024. № 1 (29). С. С.548‒555.

Тарасюк І.В.Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців харчової індустрії в умовах воєнного стану. «Перспективи та інновації науки». Педагогіка. 2023. №13 (31). С.845‒855.

Мізюк Б. М., Гагаріна О. М., Тарасюк І. В. Особливості підготовки персоналу готельно-ресторанної мережі PremierHotels. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №2.URL: http://surl.li/shpfz

Інші праці

Тарасюк І.В. Управління освітнім процесом закладу фахової передвищої освіти на основі цифрових та інформаційних технологій. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України. Матеріали Всеукр.наук.-практ. конф., 02 квітня 2021р., м.Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.112‒116.

Тарасюк І.В. Досвід реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика. Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 14 квітня 2021р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.57‒59.

Тарасюк І.В. Особливості комплаєнсу в готельному бізнесі.Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті. Матеріали

Міжнар. наук. конф. мол. учених, аспір. і студ., 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. Київ: НУХТ, С. 356.

Тарасюк І.В. Перспективи готельно-ресторанних мереж в Україні. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Матеріали ХІІ Міжнар.наук.-практ. інтеренет-конф.мол.вчених та аспір., 25 березня 2021р., м. Дніпро. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, С. 286‒289.

Тарасюк І.В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Педагогічні інновації в освітньому процесі в умовах пандемії. Матеріали Міжнар.педагог.онлайн-конф., 25 лютого 2021р., с. Вишня. Вишня: Вишнянський коледж ЛНАУ, с. 65‒66.

Тарасюк І.В. Особливості модернізації підготовки фахівців сфери гостинності у закладах фахової передвищої освіти. Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку. Матеріали II міськ.наук.-практ.конф., 18 травня 2021р., м.Львів. Львів: ЛФКІМ КНУТД, с. 67‒68.

Купрієвич В.О., Тарасюк І.В. Використання служби G SUITE FOR EDUCATION для розвитку цифрової компетентності викладачів. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Матеріали V Всеукр. науково-метод. семінару. 05 листопада 2021 р., м. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка. С. 154‒156.

Купрієвич В.О., Тарасюк І.В. Головні принципи професійного розвитку викладача закладу професійної освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій. Матеріали Всеукр.наук.-практ.Конф.13 травня 2022 р., м. Глухів.: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, с. 154‒156.

Тарасюк І.В. Інноваційні аспекти управління підприємством готельного бізнесу в умовах воєнного стану. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни. Збірник праць Міжнар. наук.-практ. форуму, 19‒21 квітня 2023 р., м. Львів. Львів: «Камула», 2023. 466 с. С.273‒276.

Тарасюк І.В. Особливості та перспективи туризму в Україні у післявоєнний період. Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 45 травня 2023 р., м. Львів. Львів: Растр-7, 2023. 140 с. С.137‒138.

Тарасюк І.В. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2023 р.,м. Чернівці. Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. С.83‒86.

Тарасюк І.В. Особливості застосування методів стимулювання діяльності і поведінки майбутніх фахівців харчових технологій. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті. Матеріали

XV Міжнар. наук.-практ. інт. конф. 20-24 червня 2023 р., м. Кропивницький. Кропивницький: ЦДУ ім. В. Винниченка, 136 с. С.77‒78.

Тарасюк І.В. Особливості формування softskills у майбутніх фахівців харчової індустрії. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України –2023.Матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 30 березня 2023 р., м. Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, 452с. С.374‒375

Тарасюк І.В. Використання хмарних технологій в організації освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 7 квітня 2023 р.), м. Глухів, 2023. 419 с. С.343‒344

Тарасюк І.В. Створення інноваційного освітнього середовища в закладі фахової передвищої освіти як умова забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. Забезпечення якості вищої освіти – 2023. Матеріали V Всеукр. наук.-метод. конф. 12-14 квітня 2023 р., м. Одеса. Одеса: ОНТУ, 2023. 753с. С.32‒34.

Тарасюк І.В. Особливості організації освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика. Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 10 жовтня 2023р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.117‒118

Тарасюк І.В. Особливості створення безпечного освітього середовища закладу фахової передвищої освіти. Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф., 25 жовтня 2023р., м. Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.136‒138

Тарасюк І.В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців харчової індустрії. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІІ Всеукр. наук.-метод. семінарі (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 03 листопада 2023 року), м. Глухів, 2023. 245с. С.194‒195

Тарасюк І.В. Інноваційні підходи до формування «soft skills» у професійній діяльності фахівців сфери гостинності. Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті. Матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. інт. конф. 20-30 листопада 2023р., м. Кропивницький. Кропивницький: ЦДУ ім. В. Винниченка. С.76‒77.

Тарасюк І.В. Особливості розвитку softs kills педагогів закладів фахової передвищої освіти. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди. Матеріали ІV Наук.-практ. конф. 22 листопада 2023 р., м. Київ. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». С.178‒180.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Larysa M. Sergeieva, Tetiana I. Stoychik, Olena V. Tarasova, Tetiana S. Sulyma, Iryna V. Tarasiuk. Development of the modern educational environment of the institution of professional (vocational-technical) education in the digital space. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(7) 2022 S. 91–104.

№ 120532 дата реєстрації  17.07.2023 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. Свідоцтво СП № 358360447/0720-21 (04 червня 2021 р.).

  2. Міжнародне стажування FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and hasdevelopedtheeducationalprojectonthetopic Coachingschool "Axiologyof IT Education", 180 hours / 6 ECTS credits.February 12 to March 20, 2022. Сертифікат SZFL-001892

  3. Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. Свідоцтво СП №35830447/3028-23 (15 грудня 2023 р.).