Андрос Мирослав Євгенійович

Андрос Мирослав Євгенійович

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9032-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6651-1853

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QEHHkT4AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4033

Особистий сайт:
https://androsme72.wixsite.com/discovery-heep

Додаткові відомості

Освіта:

1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач», 1989-1994 рр.

2) Національна Академія державного управління при Президентові України, факультет «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління, 1999-2002 рр.

Досвід роботи:

1) Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Науковий співробітник лабораторії психології управління, 1994-1999 рр.

2) ПАТ «Ощадбанк». Заступник начальника відділу підготовки спеціалістів управління по роботі з персоналом; начальник відділу розвитку та оцінки персоналу Центру підготовки спеціалістів, 1999-2015 рр.

3) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, 2016 – по т.ч.

Нагороди, відзнаки:

Подяка ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2018, 2021 рр.)

Наукова діяльність.

 1. відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).
 1. виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.). 

Перелік продукції:

Посібники та підручники (розділи в колективних монографіях):

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / С. П. Касьян, В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька та інш. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол.ред.), С. П. Касьяна, В. В. Олійник / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. – С. 238–256.
 2. Андрос М.Є. Управлінсько-технологічний аспект змішаного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. Ред. В.В.Олійника, ред. кол.: С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, Л.В.Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – с. 84-91.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Андрос М. Є. Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. – 2018. – №4. - С. 42-46. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709895

Інші праці:

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності дистанційного навчання. Післядипломна освіта в Україні. 2017. №2. С. 79–84. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718353
 2. Андрос М. Є., Касьян С. П. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. Теорія та методика управління освітою. – 2018. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713291
 3. Андрос М. Є., Дивак В.В. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання відкритої післядипломної освіти. Virtus: Scientific Journal. 2019. №31. С. 83–90. URL:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716495
 4. Андрос М. Є. Дистанційне тестування: український дискурс. Virtus: Scientific Journal. 2019. №38. С. 74–78. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718658.
 5. Андрос М.Є. Тьютор в дистанційному навчанні: інформаційно-комунікаційний компонент підготовки. Virtus: Scientific Journal. 2021. №52.  С. 56-60. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725760
 6. Антощук, С.В., Андрос, М.Є. Практика онлайн-навчання: досвід та перспективи / Матеріали науково-практичної конференції // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди. ЖДУ імені Івані Франка. Житомир. 2021. С. 27-33 . URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727861.
 7. Андрос М.Є. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача дистанційного (змішаного) навчання. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2021, 1(1), С. 49–54. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727563
 8. Андрос, М. Є. Формуюче дистанційне тестування як інноваційна технологія дистанційного навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(1). 2021, С. 90–94. https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.15751. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728672
 9. Андрос М.Є. Формування цифрової компетентності вчителя загальної середньої освіти: українські реалії. Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25 лист. 2021 р.) / за заг. ред. С. М. Грицая. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. С. 13-18.

Навчальна продукція:

Навчальні програми.

 1. Андрос М. Є. Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої освіти / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2020. – 34 с.

Освітньо-професійні програми:

 1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДЗВО «УМО», 2021. – 29 с.
 2.  Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос, Л.А.Романов. – ДЗВО «УМО», 2021. – 27 с.
 3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Інтерактивні технології в закладах освіти» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос. – ДЗВО «УМО», 2021. – 34 с.

Участь у науково-практичних заходах:

 1. Андрос М. Є. Практика використання LMS-платформи E-Front в освітньому процесі // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 5-6 травня 2020 р., виступ.
 2. Андрос М. Є. Створення дистанційного тесту онлайн // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 6 травня 2020 р., Майстер-клас, трансляція You-tube.
 3. Андрос М. Є. Кіберубезпеченість: психологічні аспекти сьогодення // Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в межах програми XIІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (12-14 жовтня 2020 року, http://innovosvita.com.ua/, 12 жовтня 2020 року, виступ).
 4. Андрос М.Є. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача дистанційного (змішаного) навчання. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2021, 1(1), С. 49–54. (НАУ, 27.04.2021 р., ключова доповідь).
 5. Андрос, М. Є. Формуюче дистанційне тестування як інноваційна технологія дистанційного навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(1). 2021, С. 90–94. (НАУ, 12 травня 2021 року, виступ).
 6. Андрос М.Є. Формування цифрової компетентності вчителя загальної середньої освіти: українські реалії. Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25 лист. 2021 р., доповідь на секції 5: Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти).

Науково-організаційна діяльність 

 1. Участь в організації та проведенні Регіонального навчально-методичного семінару для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», м. Вишневе, 27 березня 2019 р.
 2. Участь в організації та проведенні ІV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 20 листопада 2019 р.
 3. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської електронної науково-практичної інтернет конференції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», 5-6 травня 2020 р.

Професійний розвиток:

Підвищення кваліфікації за категорією: науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО». Серія СП № 35830447\3199-19 від 15.11.2019 р.