Андрос Мирослав Євгенійович

Андрос Мирослав Євгенійович

Старший викладач кафедри
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9032-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6651-1853

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QEHHkT4AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4033

 Особистий сайт

Додаткові відомості

Освіта 

Навчальний заклад

Факультет

Період навчання

Кваліфікація

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка

Психології

1989-1994

Психолог, викладач

Національна Академія державного управління при Президенті України

Державне управління

1999-2002

Магістр державного управління

Професійна діяльність 

Місце роботи

Період

Посада

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

1994-1999

Науковий співробітник лабораторії психології управління

 ПАТ «Ощадбанк»

1999-2015

Начальник відділу розвитку та оцінки персоналу управління по роботі з персоналом

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

2016-по цей час

Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ

Тема дисертації: «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу середньої освіти в умовах організації дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.06 теорія і методика управління освітою.

Наукова діяльність

Статті

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос. // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – №2. – С. 79–84.
 2. Андрос М. Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / М. Є. Андрос, С. П. Касьян // Теорія та методика управління освітою. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: Теорія та методика управління освітою.
 3. Андрос М. Є. Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос. // Нова педагогічна думка. – 2018. – №4. - С. 42-46. – Режим доступу до ресурсу:  Нова педагогічна думка. – 2018. – №4.
 4. Андрос М. Є. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання відкритої післядипломної освіти / М. Є. Андрос, В. В. Дивак. // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – №31. – С. 83–90.
 5. Андрос М. Є. Дистанційне тестування: український дискурс / Мирослав Євгенійович Андрос. // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – №38. – С. 83–90.

Посібники та підручники (розділи в колективних монографіях):

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / С. П. Касьян, В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька та інш. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол.ред.), С. П. Касьяна, В. В. Олійник / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. – С. 238–256.
 2. Андрос М.Є. Управлінсько-технологічний аспект змішаного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. Ред. В.В.Олійника, ред. кол.: С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, Л.В.Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – с. 84-91.

Тези (участь в конференціях):

 1. Андрос М. Є. Дистанційне тестування як форма контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації / Мирослав Євгенійович Андрос // Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365: зб. матеріалів методологічного семінару 18 травня 2017 р. [ред. кол.: В. В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – С. 46–50.
 2. Андрос М. Є. Практика використання сервісу “Forms” MS Office 365 для проведення дистанційного тестування слухачів курсів підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Відкрита та дистанційна робота: від теорії до практики // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції. 28-30 листопада 2017 року. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: Відкрита та дистанційна робота: від теорії до практики.
 3. Андрос М. Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника закладу середньої освіти в умовах організації дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.) / за заг.ред. О.Е Коневщинської, О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання . – 2018. – Режим доступу до ресурсу: Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи.
 4. Андрос М. Є. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: Всеукраїнський науково-практичний семінар 18.05.18. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-17-05-2018/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.
 5. Андрос М. Є. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики.
 6. Андрос М.Є. Формування готовності керівників закладів ЗСО до здійснення дистанційного навчання // Науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи», 17 травня 2018 року м. Київ. Режим доступу: Тези учасників.
 7. Андрос М.Є. Забезпечення дистанційного етапу освітнього процесу з використанням LMS-платформи E-front // Інформаційні технології в професійній діяльності: МатеріалиXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ.- 2018. – С. 3-4.
 8. Андрос М.Є. Е-тестування як основа моніторингу ІКТ-компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти // РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ КЕРІВНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 25.04.2019). Режим доступу до ресурсу: Електронний збірник.
 9. Андрос М.Є. Дистанційне тестування в українському освітньому просторі. //  Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: IV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: Збірник тез Конференції 20 листопада 2019 року.