Андрос Мирослав Євгенійович

Андрос Мирослав Євгенійович

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9032-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6651-1853

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QEHHkT4AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4033

Особистий сайт: https://androsme72.wixsite.com/discovery-heep

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта:

1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач», 1989-1994 рр.

2) Національна Академія державного управління при Президентові України, факультет «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління, 1999-2002 рр.

Досвід роботи:

 • Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Науковий співробітник лабораторії психології управління, 1994-1999 рр.
 • ПАТ «Ощадбанк». Заступник начальника відділу підготовки спеціалістів управління по роботі з персоналом; начальник відділу розвитку та оцінки персоналу Центру підготовки спеціалістів, 1999-2015 рр.
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, 2016 – по т.ч.

Громадська активність

Член профспілкового об’єднання Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Нагороди, відзнаки:

 • Подяка ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2018, 2021 рр.)
 • Грамота Університету менеджменту освіти (2023 р.)

Наукова діяльність:

 1. Відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).
 2. Виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.). 

Перелік наукових праць:

Посібники та підручники (розділи в колективних монографіях):

1. Андрос М.Є. (2018). Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник. С.П. Касьян, В.В. Олійник, Л.Л. Ляхоцька та інш. [за заг. ред. Л.Л. Ляхоцької (гол.ред.)]. Київ: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. С. 238–256.

2. Андрос М.Є. (2019). Управлінсько-технологічний аспект змішаного навчання. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник. [за заг. ред. В.В.Олійника, ред. кол.: С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, Л.В.Бондаренко]. ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». Київ., 2019. С. 84-91.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Андрос М.Є. (2017). Тестування як елемент ефективності дистанційного навчання. Післядипломна освіта в Україні. 2017. №2. С. 79–84. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718353
 2. Андрос М.Є. (2018). Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. 2018. №4. С. 42-46. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709895
 3. Андрос М.Є., Касьян С.П. (2018). Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. Теорія та методика управління освітою. Київ. 2018. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713291
 4. Андрос М.Є. (2021). Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача дистанційного (змішаного) навчання. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2021, 1(1), С. 49–54. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.15821. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727563
 5. Андрос М.Є. (2021). Формуюче дистанційне тестування як інноваційна технологія дистанційного навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(1). 2021, С. 90–94. https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.15751. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728672
 6. Андрос М.Є. (2022). Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога в епоху цифровізації освіти: український дискурс. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution. Київ: НАУ. №2 (2022). С. 240-252. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16732. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731959. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/article/view/16732/24004.
 7. Андрос М.Є. (2022). Питання нетикету в сучасних освітніх умовах. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти (№2). 2022. Київ. НАУ. С. 117-127. ISSN 2786-5495 online. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17312. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734408. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/issue/view/909.
 8. Андрос М.Є. (2023). Якість чи кількість: оцінювання здобутих компетентностей під час змішаного навчання. Formation of Competencies of Gifted Individuals in the System of Extracurricular and Higher Education. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти. НАУ. Київ. 2023. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-823.1.17483. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/FCS/article/view/17483/24776. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735173.
 9. Андрос М.Є. (2023). Віртуальне освітнє середовище: вітчизняні реалії. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution.(ISSN 2786-5487 online)Київ: НАУ.№3 (2023). С. 153-163. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.17691. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736275 https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/article/view/17691/24995.
 10. Андрос М.Є. (2023). Застосування технології веб-квесту під час змішаного навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти (№3). 2023. НАУ. Київ. (ISSN 2786-5495 online). С. 53-65. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17764. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/issue/view/930. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736541
 11. Андрос М.Є. (2023). Віртуалізація освітнього процесу: місце та роль інформації. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти. № 2, 2023. НАУ. Київ (ISSN 2786-8230 online). DOI: https://doi.org/10.18372/2786-823.1.18126. URL:https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/FCS/article/view/18126. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739026

Інші праці:

 1. Андрос М.Є., Дивак В.В. (2019). Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання відкритої післядипломної освіти. Virtus: Scientific Journal. 2019. №31. С. 83–90. URL:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716495
 2. Андрос М.Є. (2019). Дистанційне тестування: український дискурс. Virtus: Scientific Journal. 2019. №38. С. 74–78. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718658.
 3. Андрос М.Є. (2021). Тьютор в дистанційному навчанні: інформаційно-комунікаційний компонент підготовки. Virtus: Scientific Journal. 2021. №52.  С. 56-60. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725760
 4. Антощук С.В., Андрос М.Є. (2021). Практика онлайн-навчання: досвід та перспективи. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди. Матеріали науково-практичної конференції.ЖДУ імені Івані Франка. Житомир. 2021. С. 27-33 . URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727861.
 5. Андрос М.Є. (2021). Формування цифрової компетентності вчителя загальної середньої освіти: українські реалії. Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25 лист. 2021 р.) / за заг. ред. С. М. Грицая. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. С. 13-18. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729469.

Навчальна продукція:

Навчальні програми:

 1. Андрос М.Є. (2020). Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої освіти / Мирослав Євгенійович Андрос. Київ: ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2020. – 34 с.

Методична продукція (у складі авторського колективу):

 1. Випускна (підсумкова) робота слухача курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації / автор. кол.; за заг. ред. Т.М. Сорочан, Л.М. Оліфіри, Л.А. Карташової; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2021. 123 с. ISBN 978-617-7854-77-6.
 2. Положення про тематичні (авторські) курси підвищення кваліфікації / автор. кол.; за заг. ред. Т.М. Сорочан, Л.М. Оліфіри. НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2023.

Підготовка Освітньо-професійних програм:

 1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДЗВО «УМО», 2021. – 29 с.
 2.  Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос, Л.А.Романов. – ДЗВО «УМО», 2021. – 27 с.
 3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Інтерактивні технології в закладах освіти» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос. – ДЗВО «УМО», 2021. – 34 с.
 4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації за тематичним курсом «Дистанційне навчання в закладах освіти: технології, принципи, ресурси» (автори-розробники: В. В. Олійник – професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, доктор педагогічних наук, професор, С. В. Антощук – завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент, Л. Г. Кондратова – доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент, М. Є. Андрос – старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ; рецензенти: О. М. Спірін – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації Державного закладу  вищої освіти «Університет менеджменту освіти» з дистанційного навчання; С. А. Пойда – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри управління та адміністрування Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»). Київ, ДЗВО «УМО», 2023. – 31 с.

Участь у науково-практичних заходах:

 1. Андрос М.Є. Практика використання LMS-платформи E-Front в освітньому процесі. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 5-6 травня 2020 р., виступ.
 2. Андрос М.Є. Створення дистанційного тесту онлайн. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 6 травня 2020 р., Майстер-клас, трансляція You-tube.
 3. Андрос М.Є. Кіберубезпеченість: психологічні аспекти сьогодення. Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в межах програми XIІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (12-14 жовтня 2020 року, http://innovosvita.com.ua/, 12 жовтня 2020 року, виступ).
 4. Андрос М.Є. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача дистанційного (змішаного) навчання. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 2021, 1(1), С. 49–54. (НАУ, 27.04.2021 р., ключова доповідь).
 5. Андрос М.Є. Формуюче дистанційне тестування як інноваційна технологія дистанційного навчання. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. НАУ, 12 травня 2021 року, виступ.
 6. Андрос М.Є. Формування цифрової компетентності вчителя загальної середньої освіти: українські реалії. Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Суми, 25 лист. 2021 р., доповідь на секції 5: Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти).
 7. Андрос М.Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога в епоху цифровізації освіти: український дискурс. Актуальні проблеми в системі освіти:загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution. Київ: НАУ. 17.02.2022 р. Ключова доповідь. https://www.youtube.com/watch?v=ksc_KyFy19s You-Tube трансляция.
 8. Андрос М.Є. Феномен цифрового сприймання та сприйняття освітньої інформації/ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», ключова доповідь, майстер-клас на тему «Онлайн тестування з використанням вітчизняних веб-сервісів», тези, 21-22 червня 2022 р.
 9. Андрос М.Є. Якість чи кількість: оцінювання здобутих компетентностей під час змішаного навчання. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти», 27 жовтня 2022 р., Київ. НАУ.Ключова доповідь.
 10. Андрос М.Є. Віртуальне освітнє середовище: вітчизняні реалії. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. 17 лютого 2023р., Київ, НАУ. Ключова доповідь.
 11. Андрос М.Є. Цифровий сторітеллінг як методичне супроводження змішаного навчання. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференції, 27 квітня 2023 р., м. Біла Церква. Ключова доповідь.
 12. Андрос М.Є. Питання кіберубезпеченості в освітньому процесі. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 26-27 травня 2023 р., м. Київ. УМО. Майстер-клас.

Науково-організаційна діяльність

 1. Участь в організації та проведенні Регіонального навчально-методичного семінару для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», м. Вишневе, 27 березня 2019 р.
 2. Участь в організації та проведенні ІV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 20 листопада 2019 р.
 3. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської електронної науково-практичної інтернет конференції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», 5-6 травня 2020 р. УМО.
 4. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської електронної науково-практичної інтернет конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р. УМО.
 5. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської електронної науково-практичної інтернет конференції Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти. 26-27 травня 2023 р., м. Київ. УМО.

Професійний розвиток:

 1. Підвищення кваліфікації за категорією:

1.1.науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО». Серія СП № 35830447\3199-19 від 15.11.2019 р.

1.2. викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО». Серія СП № 35830447\2965-23 від 15.12.2023 р.

 1. Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

2.1. 28 жовтня 2023 р. Рівень цифрової грамотності – Високий С1 (сертифікат  #D0001035132).