Спірін Олег Михайлович

Спірін Олег Михайлович

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-6827-2015

ORCID iD 
0000-0002-9594-6602 

Профіль  вченого  у  Google  Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові  відомості

Освіта
Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (1989) 

Громадська  діяльність

  • голова науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2011 р. по цей час)
  • вчений секретар Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (з 2015 р. по цей час)
  • член робочої групи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України щодо формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція і кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (2014-2015 рр.)
  • заступник керівника постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ)
  • член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті за Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року (2011-2014 рр.)
  • член Міжвідомчої робочої групи з узгодження науково-методичних і технічних пропозицій національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)» щодо використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012-2013 рр.)

Досвід  роботи

  • асистент (1989), старший викладач (1999), доцент (2003), професор (2009) кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка; 
  • начальник  інформаційного навчально-виробничого центру Житомирського державного університету імені Івана Франка (1998-2007, за сумісництвом); 
  • заступник директора з наукової роботи  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (2007-2018)
  • головний науковий співробітник відділу комп'ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень (з 2015 р. - відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (з 2008, за сумісництвом)

Нагороди,  відзнаки
Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, нагрудний знак "Відмінник освіти" МОН України, нагрудний знак "Ушинський К.Д" НАПН України.

Тема  дисертації
кандидат педагогічних наук (2002 р.), дисертація "Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу"; 
доктор педагогічних наук (2009), дисертація "Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики"