ЗАВЕРШЕНО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗАВЕРШЕНО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

21 вересня 2021 року завершились тематичні курси підвищення кваліфікації «Функції і ролі консультантів ЦПРПП» (куратор-тьютор – проф. Сорочан Т. М.), курси для викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний (куратор-тьютор - доц. Ілляхова М. В.), методистів, університетів, академій, інститутів (куратор-тьютор – ст. викл. Махновець Ю. А.)

Актуальність професійного розвитку фахівців за тематичними курсами «Функції і ролі консультантів ЦПРПП» на базі ДЗВО “Університет менеджменту освіти» зумовлена освітніми трансформаціями, адже важливого значення набуває підготовка керівників і консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП), здатних забезпечити реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави, що сприяє задоволенню освітніх і духовно-культурних потреб усіх суб’єктів освітнього процесу, розвитку їхньої здатності до саморозвитку та навчання впродовж усього життя.

За програмою підвищення кваліфікації відбулась низка науково-практичних конференцій з обміну досвідом / семінарів-практикумів / спецкурсів:

У межах групи тематичних курсів підвищення кваліфікації «Функції і ролі консультантів ЦПРПП»: представники закладів післядипломної освіти, Центрів професійного розвитку педагогічних працівників поділились досвідом підготовки керівних і педагогічних кадрів загальної середньої освіти до НУШ і переходу її на рівень 5-9 класів, досвідом упровадження основних напрямів концепції. Під час освітньої взаємодії було використано інтерактивні технології з метою активізації професійних інтенцій (модерація: проф. Сорочан Т. М., ст. викл. Махновець Ю. А.)

У межах групи  «Методисти університетів, академій, інститутів» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державний університет інфраструктури та технологій, Національний авіаційний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету) відбулось активне обговорення та аналіз актуальних проблем реалізації завдань освітньої політики та практики, а саме: ознайомлення з управлінськими й педагогічними інноваціями закладів освіти, навчально-методичне забезпечення у закладах вищої освіти, розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, організаційно-педагогічні умови взаємодії суб’єктів освітнього процесу в закладах вищої освіти тощо (куратор-тьютор: ст. викл. Махновець Ю. А.).

У межах групи «Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний» було розроблено цифровий алгоритм і чек-лист з розвитку цифрової компетентності педагогічних і методичних працівників. Створено інтерактивні е-дошки, які допомогали в освітньому і науково-методичному супроводі курсів підвищення кваліфікації (куратор-тьютор - доц. Ілляхова М.В.)

Тематика випускних робіт за тематичними курсами «Функції і ролі консультантів ЦПРПП» дозволила актуалізувати проблеми професійного розвитку фахівців, зокрема вибір тем був присвячений висвітленню упровадження інноваційних технологій, використання платформи Human для реалізації дистанційного навчання в закладах освіти, проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів, модель професійного розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції НУШ, сучасні інформаційно-комп’ютерні ресурси у роботі консультанта ЦПРПП, методичний супровід педагогічних працівників в атестаційний період тощо (куратор-тьютор – проф. Сорочан Т. М.).

Слухачі за категорією «Методисти, університетів, академій, інститутів» підготували випускні (творчі) роботи та актуалізували проблеми у сфері вищої освіти, а саме: електронний документообіг та його впровадження в закладах вищої освіти, нормативно-правове забезпечення освітнього процесу на прикладі Державного університету інфраструктури та технологій, фасилітативний супровід професійного розвитку науково-педагогічних працівників у процесі підготовки і проведення міжнародних освітніх виставок, організаційно-педагогічні умови взаємодії суб’єктів освітнього процесу в закладах вищої освіти, основні засади забезпечення академічної доброчесності  в закладі вищої освіти тощо (куратор-тьютор: ст. викл. Махновець Ю. А.).

  Тематика і презентації творчих проєктів викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний дозволили розкрити найактуальніші теми у забезпеченні освітнього процесу: розвиток управлінських і комунікативних компетентностей, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти та їхній дистанційний супровід, методика розробки настільних ігор як інструмента формування предметних компетентностей,  мультимедійний супровід освітнього процесу тощо (куратор-тьютор - доц. Ілляхова М. В.).

21 вересня 2021 року відбулися успішні захисти випускних робіт слухачів: тематичні курси «Функції і ролі консультантів ЦПРПП» (голова комісії – проф. Кириченко М. О.; члени комісії: доц. Просіна О. В., ст. викл. Мирошніченко О. О.); методисти університетів, академій, інститутів(голова комісії – проф. Сорочан Т, М.; члени комісії: доц. Кравчинська Т. С., ст. викл. Махновець Ю. А.), викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний (голова комісії – проф. Пуховська Л .П., члени комісії: доц. Ілляхова М. В., доц Швень Я. Л.).

Бажаємо успіхів та ефективної реалізації всіх життєво-професійних задумів!