31.01.2018 р. о 13.00 в актовій залі Університету відбудеться засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО

31.01.2018 р. о 13.00 в актовій залі Університету відбудеться засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо!

31.01.2018 р. о 13.00 в актовій залі ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" відбудеться засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ "УМО".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання №1 "Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно":

1. Затвердження плану роботи кафедри, індивідуальних планів викладачів, освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації, робочих навчальних програм тем, спецкурсів. Відповідальні: зав. кафедри В.В.Сидоренко.

2. Про результати експертизи навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації за різними формами навчання на 2018 рік. Відповідальні: доц. М.І.Скрипник, доц. Л.Т.Ніколенко, доц. В.В.Левченко.

3. Про підготовку до круглого столу з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників». Відповідальні: зав. кафедри В.В.Сидоренко, модератори напрямів.