ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

26 березня 2024 року відбулося засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (онлайн на платформі ZOOM).

На порядку денному засідання кафедри розглядались питання:

  • Планування діяльності по роботі з контингентом цільової аудиторії КПК на 2025 р. (О.В. Просіна, НПП кафедри);
  • Про розроблення нових авторських та тематичних курсів (О.В. Просіна, НПП кафедри);
  • Про підготовку вебінару для методистів ППО «Професійна трансформація методистів в умовах реформ НУШ» (О.В. Просіна, НПП кафедри);
  • Про заходи з науково-інформаційної та іміджевої діяльності кафедри (М.В. Ілляхова, Ю.А. Шабала);
  • Різне.

          З інформацією по першому і другому питаннях виступила завідувач кафедри – О. В. Просіна (планування діяльності по роботі з контингентом цільової аудиторії КПК на 2025 р. та розроблення нових авторських та тематичних курсів). Серед пропозицій –  посилити діяльність над пропозиціями до тематичних курсів, зокрема звернути увагу щодо актуальних освітніх проблем в умовах трансформаційних процесів та в умовах воєнного стану. А також звернути увагу на  залучення ключових стейкхолдерів із використанням технологій нетворкінгу.

         Третє питання засідання кафедри було присвячено підготовці до вебінару для методистів ППО «Професійна трансформація методистів в умовах реформ НУШ» (з інформацією виступила завідувач кафедри – О.В. Просіна). Серед пропозицій – активізувати роботу щодо підготовки до вебінару.

         По четвертому питанню заслухали доповідь про заходи з науково-інформаційної та іміджевої діяльності кафедри (з інформацією виступили –  доц. М.В. Ілляхова, доц. Ю.А. Шабала). Серед пропозицій – здійснювати співпрацю зі стейкхолдерами шляхом залучення скейкхолдерів до написання колективних монографій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендації, статей тощо; залучення скейкхолдерів до рецензування навчально-методичного комплексу кафедри; залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також аспірантів до проведення занять і майстер-класів в межах курсів підвищення кваліфікації; запрошення стейкхолдерів на наукові, науково-практичні, науково-методичні заходи на базі кафедри; анкетування стейкхолдерів; проведення спільно з академічною спільнотою педагогічних експериментів спрямованих на підвищення якості післядипломної освіти; використання схем залучення аудиторії за допопомогою маркетенгових стратегій.

         У різному було обговорено питання завантаження  публікацій в е-бібліотеку НАПН України (кафедра філософії і освіти дорослих). Серед пропозицій –  активізувати завантаження власних публікацій (наукових, методичних, навчальних) в е-бібліотеку науково-педагогічним працівникам та аспірантам кафедри.