Найщиріші вітання переможцям конкурсу випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації

Найщиріші вітання переможцям конкурсу випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації

Наприкінці 2016 року відбувся конкурс випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПН України.

Конкурсна комісія оцінила подані випускні роботи, відзначила високий змістовий рівень та оформлення.

За упровадження інноваційних методів та творчого підходу до керівництва випускними роботами конкурсна комісія відзначила таких наукових керівників, зокрема від кафедри філософії і освіти дорослих: Ілляхову М. В., Катюк Я. Л., Кравчинську Т. С., Наумову В. Ю., Ніколенко Л. Т., Сидоренко В. В., Скрипник М. І., Сорочан Т. М.

За рейтингом балів:

І-ше місце присуджено:

випускній роботі «Використання базових сервісів Googlе в організації змішаного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти». Автор Олійник Л. М. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (101 бал);

випускній роботі «Використання автоматизованих експертних систем для оцінки якості освіти». Автор Бутурліна О. В. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (101 бал);

випускній роботі «Формування та розвиток правової компетентності вчителів-суспільствознавців у сучасних умовах». Автор Сторчак Н. А. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (100 балів);

випускній роботі «Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи: методичні рекомендації. Автор Мартинова В. П. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (99 балів);

випускній роботі «Дайджест англомовних видань з питань професійного розвитку педагога». Автор Цимбал І. І. Наук. керівник: Сорочан Т. М. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (98 балів);

випускній роботі «Формування професійної готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до реалізації інклюзивної освіти». Автор Прядко Л. О. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (98 балів);

випускній роботі «Технологія та моделі педагогічного супроводу учнів із порушенням слуху в умовах інклюзивного навчання професійно-технічних навчальних закладів». Автор Гачук О. В. Наук. керівник: Наумова В. Ю. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих (97 балів).

випускній роботі «Розвиток педагогічної майстерності керівних та педагогічних кадрів закладів ППО за дистанційно-очною формою підвищення кваліфікації (методичні рекомендації для викладачів-тьюторів дистанційного навчання)». Автор Сидоренко В. В. Науковий керівник – Касьян С. П. – завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук (97 балів).

         ІІ-ге місце присуджено:

випускній роботі «Творчий проект з методичного менеджменту». Автори: Бігун М. І., Білогубка М. Я., Бойко П. Л., Дутчак А. О., Дмитрів Г. І., Нижник О. О., Томенчук Л. С., Тріщ Н. В. Наук.керівники: Сорочан Т. М. – професор кафедри філософії і освіти дорослих, Зуб’як Р. М. – професор кафедри філософії і освіти дорослих (96 балів);

випускній роботі «Формування в підростаючого покоління гендерної культури». Автор Калько І. В. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (96 балів);

випускній роботі «Навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації учителів з навчального предмета «Німецька мова».. Автор Савчук І. Г. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (96 балів);

випускній роботі «Оцінювання ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної освіти». Автор Колос К. Р. Наук. керівник: Катюк Я. Л. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (95 балів);

випускній роботі «Моніторинг освітньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладах на основі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини». Автор Турані Я. Т. Наук. керівник: Кравчинська Т. С. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.(95 балів);

випускній роботі «Теорія і методика психологічної просвіти педагога у навчальному закладі». Автор Кльоц Л. А. Наук. керівник: Катюк Я. Л. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (94 бали);

випускній роботі «Моделювання системи методичної роботи з вчителями початкових класів». Автор Редкоус І. Є. Наук. керівник: Ніколенко Л. Т. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (94 бали);

випускній роботі «Діяльність методиста з формування освітньо-інформаційної спільноти вчителів української мови та літератури». Автор Головіна О. І. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (94 бали).

         ІІІ-е місце присуджено:

випускній роботі «Визначення змісту програми професійного розвитку педагогічного персоналу закладу». Автор Івашньова С. В. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (93 бали);

випускній роботі «Формування віртуальної культури». Автор Журба М. А. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (92 бали);

випускній роботі «Науково-методичний супровід організації та проведення вкраїнських конкурсів учнівської молоді ( з досвіду роботи)». Автор Борисюк З. В. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (91 бал);

випускній роботі «Порівняльний багатофакторний аналіз академічної успішності студентів коледжу (методико-психологічне дослідження)». Автор Садовенко С. Г. Наук. керівник: Ілляхова М. В. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих ( 90 балів).