СТАРТ КУРСУ «СПРИЯННЯ ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОСВІТІ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

СТАРТ КУРСУ «СПРИЯННЯ ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОСВІТІ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

11 квітня відбулась перша онлайн-зустріч на тему «Чому демократія — і потреба в постійному громадянському навчанні» за програмою підвищення кваліфікації «Сприяння громадянській освіті впродовж життя» в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України у межах співпраці за Меморандумом про співпрацю з Державним університетом Північної Кароліни США.

Загальна мета: підвищення рівня громадянської компетентності слухачів курсу для активної та свідомої участі в житті демократичного суспільства.

Цільова аудиторія: викладачі курсу громадянська освіта та усі, хто зацікавлені в проблематиці.

Автор-розробник програми підвищення кваліфікації: Dr.Chad Hoggan (Чад Хогган) – доктор філософії, вчений, дослідник освіти дорослих в Університеті штату Північна Кароліна та співредактор журналу «Journal of Transformative Education».

Ініціатор події – кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО “Університет менеджменту освіти”.

Співорганізатори заходу: Державний університет Північної Кароліни, Північна Кароліна, США; Громадська організація «Центр освітніх ініціатив «Толока»; Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України; Інститут проблем виховання НАПН України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

На курс зареєструвалися понад 200 осіб з різних областей.

На початку зустрічі з вітальним словом виступили: Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук, професор; Лариса Лук’янова, директор інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Володимир Вербицький,  директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор; Руслан Малиношевський, заступник директора з наукової роботи інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Модератор - Ольга Просіна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидат педагогічник наук, доцент.

Під час вебінару Dr.Chad Hoggan (Чад Хогган) зосередив увагу на понятті «демократія», ознаках демократії та  важливості демократичного суспільства. Спікер представив класифікацію «Гарний громадянин» та закцентував увагу на основних принципах і цінностях демократії.

Наприкінці заходу Dr.Chad відповів на   питання учасників курсу. Найбільше учасників заходу цікавили питання щодо проблем демократизації пострадянських держав, особливостей розвитку громадянської компетентності, мотивації людей до постійного громадянського навчання тощо.

Навчальні заняття за програмою курсу продовжаться за дистанційною формою навчання засобами опанування вебінарів в режимі синхронного навчання та матеріалів для самостійної роботи. Асинхронне навчання відбуватиметься в Google Classroom , синхронне навчання в Zoom.

Відео заходу розміщено за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MfKI1wjrxq4

Дякуємо всім мотиваційним і натхненним освітянам, які приєднались до курсу за програмою підвищення кваліфікації «Сприяння громадянській освіті впродовж життя»!