ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН НАРАДА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН НАРАДА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

01 вересня 2021 року відбулась онлайн нарада кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО у форматі відеоконференції на платформі ZOOM. Під час наради обговорювались питання щодо організації дистанційного навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та набору слухачів на 2022 рік.

Згідно з планом роботи кафедри на 2021 рік розпочато підготовку до проведення вебінару «Тьюторство як інструмент індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників» з використанням цифрових ресурсів (жовтень). 

Під час наради презентовано науково-методичний комплекс “Нелінійні актуалітети трансформаційного управління закладами позашкільної освіти” (автори Просіна О. В., Швень Я. Л.).

На сучасному етапі освітніх трансформацій важливим є вдосконалення та осучаснення змісту позашкільної освіти через диджиталізацію освітнього середовища, технологізацію освітньої діяльності, оновлення форм організації освітнього процесу, розвиток партнерства, створення педагогічних новацій та активне їх упровадження в діяльність закладів позашкільної освіти, загалом - оновлення управлінських компетенцій засобами трансформаційних змін в умовах парадигмальних перетворень. Тож, актуальність даної проблеми зумовила розроблення і підготовку науково-методичного супроводу міжкурсового періоду фахівців системи позашкільної освіти, чим і обгрунтовано створення науково-методичного комплексу (НМК) “Нелінійні актуалітети трансформаційного управління закладами позашкільної освіти”.

Матеріали НМК подано як цілісну одиницю, складаються з програми НМК; опису посібника «Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, спрівпраця, проєкти» (посібник розміщено у віртуальному просторі, подано qr-код); освітніх програм заходів для міжкурсового періоду неперервного професійного розвитку фахівців позашкільної освіти: тематика освітніх програм для формальної і неформальної освіти (з qr-кодами для прямого доступу), опис заходів для міжкурсового періоду фахівців системи позашкільної освіти (офлайн і онлайн) з покликаннями; описом відкритого контенту (авторський проєкт “Толока” Просіної О. В.; чек-лист організаційних кроків у реалізації освітніх подій у рамках проекту професійного розвитку «Освітня толока»; цифровий відеоконтент для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців системи позашкільної освіти; опис соціальних мереж і соціальних медіа в рамках нетворкінгової технології); авторських публікацій для інформальної освіти фахівців закладів позашкільної освіти (з покликаннями); договорів про співпрацю. Наприкінці НМК представлено qr-код на презентацію видання у віртуальному просторі. Логіка і змістове наповнення поданих матеріалів є завершеною працею, що має науково-методичну новизну та практичну цінність.

Актуалізовано і відзначено професійний розвиток науково-педагогічних працівників кафедри, зокрема у 2021 році присвоєно вчене звання «доцент»: Просіній О. В., канд. пед. наук, завідувачці кафедри філософії і освіти дорослих, Кравчинській Т. С., канд. пед. наук, Самойленку О. О.,  канд. пед. наук. Нагороджено відзнакою «Відмінник освіти України» Просіну О. В., завідувачку кафедри філософії і освіти дорослих, канд. пед. наук, доц. Вітаємо колег з цією подією та зичимо подальших наукових здобутків!