Відбувся методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи»

Відбувся методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи»

18 жовтня 2017 року кафедрою філософії і освіти дорослих було організовано методологічний семінар з онлайн-трансляцією "Освітньо-філософські засади «Нової української школи".

В онлайн-трансляції взяли участь понад 250 представників різних навчальних закладів і установ України, педагогічні, науково-педагогічні та управлінські кадри, тренери і координатори проекту «Нова українська школа».

У методологічному семінарі взяли участь: Оксана Макаренко, радник міністра освіти і науки України, Jozef Zaťko (Словаччина), президент Європейського інституту післядипломної освіти, голова Східноєвропейської асоціації розвитку освіти, доктор наук, професор.

На методологічному семінарі з науковими доповідями  виступили тренери проекту «Нова українська школа»: Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, із науковою доповіддю «Нова українська школа: концептуальні орієнтири»; Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Інтегрований підхід в освітньому процесі – основа реалізації ключових компетентностей у Новій українській школі»; Тетяна Кравчинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Оn-line освітні ресурси Нової української школи», Юлія Махновець, аспіранткафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Організація освітнього середовища в Новій українській школі».

У рубриці «Професійний розвиток педагога в Новій українській школі» було представлено найновіші видання кафедри філософії і освіти дорослих, зокрема мультимедійний науково-методичний комплекс «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів», «Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта».