ВІТАЄМО КОЛЕГ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ, АКАДЕМІЙ, ІНСТИТУТІВ

ВІТАЄМО КОЛЕГ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ, АКАДЕМІЙ, ІНСТИТУТІВ

18 червня 2021 року науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів успішно завершили курси підвищення кваліфікації (куратор-тьютор - доц.Маршицька В.В.).

Слухачі курсів за період дистанційного і очного етапів освітнього процесу мали можливість ознайомитись із теоретичними і практичними матеріалами, опрацювати спецкурси, активно спілкувалися і обмінювалися досвідом у веб-середовищі і під час науково-практичної конференції.

Під час навчання на курсах науково-педагогічні працівники актуалізували не тільки теоретичні знання з академічної доброчесності (доц. В.Г.Пугач), нормативно-правових та науково-методичних аспектів системи забезпечення якості освіти (проф.В.В.Супрун), цифрових технологій (доц.С.П.Касьян), а у синхронному форматі вчилися працювати у віртуальному середовищі (доц.С.В.Антощук), познайомилися з технологією створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу та отримали практичні рекомендації щодо розробки такого тесту (проф. Т.О. Лукіна), дізналися про індивідуальний мобільний простір сучасного педагога (доц. Н.І.Гущина). Отримані знання стали підґрунтям для написання випускних робіт та доповідей на науково-практичній конференції на заліковому етапі навчання.

На захисті слухачі успішно презентували випускні роботи і отримали схвальні відгуки від голови і членів комісії (проф. Пуховська Л. П., доц. Швень Я. Л., доц.В.В.Маршицька)

ВІТАЄМО КОЛЕГ І БАЖАЄМО УСПІХІВ!!!