ЗНАННЯ – НЕ IНЕРТНИЙ, ПАСИВНИЙ ВIДВIДУВАЧ, ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ ДО НАС, ХОЧЕМО МИ ЦЬОГО ЧИ НI; ВОНИ – РЕЗУЛЬТАТ ВЕЛИКОЇ ПРАЦI (Генрі Томас Бокль)

ЗНАННЯ – НЕ IНЕРТНИЙ, ПАСИВНИЙ ВIДВIДУВАЧ, ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ ДО НАС, ХОЧЕМО МИ ЦЬОГО ЧИ НI; ВОНИ – РЕЗУЛЬТАТ ВЕЛИКОЇ ПРАЦI (Генрі Томас Бокль)

З 30.01 по 03.02 відбувся І (очно-мотиваційний) етап курсів підвищення кваліфікації керівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (куратор-тьютор проф. Сидоренко В.В.).

Географія групи широка: представлені майже всі регіони України. Стаж управлінської діяльності від 3-х до 30 років.

Головне для сучасного менеджера освіти – оволодіти навичками управління знаннями, тобто навичками отримання знань, їх створення, організації й ціннісного використання. Цьому сприяє не лише створений в ЦІППО акмеологічний диференційований освітній простір. Спектр освітніх послуг, запропонований лекторсько-викладацьким складом інституту, дає можливість підтримувати конкурентоспроможність керівника, методиста, педагога на ринку праці, відчувати більш упевнено в умовах відкритої освіти.

Упродовж тижня відбулись цікаві тематичні зустрічі слухачів з лекторсько-викладацьким складом ЦІППО (проф. Т.М. Сорочан, доц. Л.М. Оліфіра), тематичні дискусії (проф. М.О. Кириченко, доц. М.В. Ілляхова, ст. викл. Т.С. Кравчинська), навчальні тренінги (проф. В.В. Сидоренко), практичні заняття (проф. Л.Ф. Панченко, доц. Л.Т. Ніколенко, ст. викл. О.О. Самойленко).

Попереду – робота слухачів за індивідуальною освітньою траєкторією на дистанційному етапі на платформі Moodle.

Бажаємо творчих пошуків і відкриттів, нових знахідок. УСПІХІВ!