Хаддад Тетяна Юріївна

Хаддад Тетяна Юріївна

Методист вищої категорії
Телефон
(044)482-15-85
E-mail
haddadd8@ukr.net

Освіта вища

Досвід роботи 15 років

Розробляє та затверджує в установленому порядку розклади навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації та корегує його.

Здійснює інструктивно-методичне консультування викладачів / викладачів-тьюторів курсів підвищення кваліфікації, методистів кафедр з питань організації освітнього процесу

Готує документацію для забезпечення проведення контрольно-залікових заходів і захисту випускних робіт.

Професійний розвиток

Курси підвищення кваліфікації за категорією «Методисти університетів, академій, інститутів  свідоцтво» в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет Менеджменту освіти»  НАПН України СП № 358360447/2645 видане 24.11. 2017 р.).

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Вебінар «Електронне документування. Створення електронних документів» Модератор - Л. А. Карташова (м. Київ, 02.02.2021 р.)