Сябрук Тетяна Іванівна

Сябрук Тетяна Іванівна

Методист вищої категорії.

 

Додаткові відомості

Освіта: вища. Закінчила Державну академію керівних кадрів освіти (1997 р.) - спеціаліст менеджмент освіти (диплом про перепідготовку). Досвід роботи 30 років.

Перелік наукової  продукції (назва, рік):

  1. Використання Інтернет-сервісів та ресурсів у дистанційному навчанні. / Інформаційні технології в освіті: Зб. спецкурсів для слухачів очно-дистанційної форми навчання у системі післядипломної педагогічної освіти, розроблений за проектом МОН України та Світового банку («Рівний доступ до якісної освіти»). Сябрук Т.І.  -  НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – К., 2010. – 52 с. - С. 37-46.
  2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька, Хасіневич С.Ю., Самойленко О.М., Кліменко А.Л., Антощук С.В., Сябрук Т.І.; за заг. ред. В. В. Олійника; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 53 с.
  3. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій: зб. наук. пр.;  НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 276 с.
  4. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Навч. посіб. / В.В.Олійник,  В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.] ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2014. — 302 с.
  5. Проект Положення про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: УМО, 2014. – 48 с.
  6. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти: навч. посіб / В.В.Олійник В.О.Гравіт, Л.Л.Ляхоцька С.Ю.Хасіневич А.Л.Клименко, С.В.Антощук, Т.І.Сябрук. – НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 302с.
  7. Сябрук Т.І., Ляхоцька Л.Л. Організаційно-методичне забезпечення Інтернет-конференції. Тези / Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: матеріали Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції  (25-27 жовтня 2016 р., м. Київ) / автор-упорядник Л. Л. Ляхоцька (за заг. ред. В. В. Олійника)

Офіційні відзнаки і нагороди:

  1. Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України
  2. Відмінник освіти України.
  3. Почесна відзнака «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти».