ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР КАФЕДРИ

Упродовж 2017 року активно використовується технологія конструювання соціальних мереж  (нетворкінгова технологія), що передбачає систематичне створення і використання внутрішніх і зовнішніх зв’язків та включає спілкування, взаємодію і координацію дій між педагогами, групами чи організаціями з метою покращення продуктивності професійної діяльності, поширення і впровадження інновацій.

Соціальні мережі – це різновид інноваційних соціальних медіа, який використовується на кафедрі ФОД як засіб для налагодження горизонтальної комунікації та взаємодії із цільовою аудиторією в режимі он-лайн, дає можливість швидко поширювати інформацію про інновацію, впливати на сприйняття образу інновацій та ставлення до них, реалізовувати інтерактивне спілкування учасників у режимі реального часу, підвищувати ступінь залучення педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів до процесу впровадження інновацій.

Розроблено й впроваджено в освітній процес комплекс методичних та організаційних засобів для вивчення громадської думки щодо розроблених інновацій в он-лайф та оф-лайн режимах, зроблено прогностичний аналіз щодо впровадження розроблених інновацій в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для професійного розвитку фахівців. Показниками впровадження тієї чи іншої інновації виступають: рівень поінформованості педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів про певну освітню інновацію, охоплення цільової аудиторії, рівень підтримки інновації фахівцями.

ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА КАФЕДРИ ФОД У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ Facebook