Олійник Віктор Васильович

Олійник Віктор Васильович

Професор кафедри
академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, радник ректора

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7HkHHrwAAAAJ&hl=uk

 Додаткові відомості

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1970 роцізаспеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та звання вчителя середньої школи;
 • Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у 1995 році факультет вищої освіти за спеціальністю 7.050204 «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію менеджер освіти.

Досвід роботи

 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету трудового і профорієнтації Міністерства освіти України;
 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету профтехосвіти Державного Комітету ради Міністрів  з ПТО;
 • Науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР.
 • заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ;
 • проректор з навчальної роботи, перший проректор Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти;
 •  з 1999 р., ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;
 •  з 2008 року ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України по 2017 р.
 • з 2017 р. радник ректора  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Пройшов навчання:

 • за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.);
 • з проблем управління закладами освіти (Іспанія, Швейцарія, Польща) (2007-2017 рр.)
 • з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999р.);
 • з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.);
 • з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.);
 • з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).

Теми дисертацій:

 • «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидата педагогічних наук
 • «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки доктора педагогічних наук

Громадська активність

 • президент Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, член президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти;
 • віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти»;
 • заступник голови Громадської Ради освітян і науковців України;
 • віце-президент і почесний академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;
 • член  Європейської асоціації безпеки життєдіяльності;
 • Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»;
 • Голова Ради ректорів «Українського Відкритого університету ППО»;
 • кавалер Нагрудних знаків НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода», кавалер Нагрудного знаку МОН України «Петро Могила»;
 • дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського;
 • відмінник освіти України;
 • заслужений працівник освіти України.

Наукова діяльність

Науковий керівник низки НДР тимчасових творчих колективів:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти»         (2000-2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012−2014 рр.).
 6. «Концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти» (2016 – 2018 рр.).

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).

Рецензування авторефератів дисертацій.

Перелік продукції (за останні два роки):

Публікації

 1. Кириченко М., Отич О., Олійник В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – Том 65, №3. – 2018. C. 25 – 36. – URL:   https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2380. Web of Science.
 2. Viktor V. Oliynyk, Oleksandr M. Samoilenko, Nataliia S. Ruchynska.  Методика автоматизованого оцінювання результатів виконання лабораторних робіт з прикладної математики здобувачами вищої освіти / В. Олійник, О. Самойленко, Н. Ручинська // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – Том 66, №4. – 2018.
 3. Кириченко М., Отич О., Олійник В. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – № 1'2018. – С. 9 – 12. Доступно: https:// https://journal.iitta.gov.ua/index/php/itlt/article/view/2380/1358. Web of Science.
 4. Oliynyk V., Androshchuk I. Digital technologies for supporting the management processes of teacher professional growth within the departments of management in the universities of the Republic of Poland / V. Oliynyk, I. Androshchuk // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Lublin, 2018, Tom 8. – nr 3/ – S. 55-59.
 5. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / За заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2018. – 311 с. [С. 17 – 40].
 6. Технологіяя змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. Кол. : С.П.Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – 196 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», 18 травня 2017 р. (Київ, УМО).
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р. Київ-Суми. (відкриття конференції).
 3. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 р., Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти», 30-31 березня 2017 р. Київ-Суми. (доповідь «Відкритий університет як модель інноваційного закладу післядипломної освіти»).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р, ( круглий стіл з теми «Презентація тематичного випуску журналу «Післядипломна освіта в Україні» (панельна дискусія).
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., Київ (відкриття конференції).
 7. Спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, науково-методичної ради УМО та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області», 11-13 жовтня 2017 р. Севєродонецьк.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 01 листопада 2017 р., Київ.
 9. VІІ Forum Naukowym Polskich i Ukrainskich Pedagogow, 19-21 wrzesnia 2017 r Bydgoszcz-Warszawa
 10. Medzinarodney vedeckey konferencie «Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoyi», 9-10 november 2017, Podhajskej Slovenska republika (співорганізатор міжнародної конференції).
 11. XXXIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2018» URL: http://umo.edu.ua/news/uchastj-universitetu-menedzhmentu-osviti-u-xxxiv-mizhnarodnij-specializovanij-vistavci--osvita-ta-karjera--denj-studenta-2018
 12. Всеукраїнський методологічний семінар  «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи» URL: https://sites.google.com/view/vosikt
 13. Концептуальні засади розвитку українського відкритого університету післядипломної освіти (проект) / В. Олійник, С. Касьян, Л. Ляхоцька. -  НАПН України, ДВНЗ «Ун-тет менедж. освіти», 2018. - 10 с. URL: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/proekt-konceptualjnikh-zasad-rozvitku-ukrajinsjkogho-vidkritogho-universitetu-pisljadiplomnoji-osviti
 14. Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової Української школи Всеукраїнський науково-практичний семінар Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти
 15. Науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади.
 16. Регіональний навчально-методичний семінар для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «нова українська школа», 27 березня 2019 р., м. Вишневе.
 17.  Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня 2019 р. м. Харків.
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти», 7-8 червня 2019р., м. Полтава.
 19. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 1-2 жовтня 2019, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
 20. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», 20 листопада 2019 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 1. Андрощук І.М. на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД № 008274, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 5 березня 2019  року).
 2. «Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту в закладах вищої освіти» здобувачем  Міровською Маріолою на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД №008519, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від  23 квітня 2019 року)
 3. Докторант Кравчинська Т.О. на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 25.00.02 – механізм державного управління за темою «Механізм державного управління системою дошкільної освіти в Україні» 2019 р.

Наукова школа / школи

 1. Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України. Сайт Університету менеджменту освіти НАПН України (www.umo.edu.ua/naukovi-schools/oliynik).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», Свідоцтво № 35830447/3199-19 від 15 листопада 2019 р.