ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

22 червня 2021 року відбулось заключне засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО (онлайн на платформі ZOOM).

На порядку денному засідання кафедри розглядались такі питання:

1. Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за І півріччя 2021 року.

2. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2021 року.

3. Звіти аспірантів, докторантів кафедри про виконання індивідуальних планів науково-дослідної роботи за І півріччя 2021 року.

Перше питання було присвячено висвітленню підсумків навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за І півріччя 2021 року. Завідувачка кафедри Просіна О. В. зазначила про актуалітети наукової діяльності кафедри. Водночас, було закцентовано увагу на низку вагомих складників освітнього процесу і рекомендації щодо підвищення їхньої ефективності.

У другому питанні було висвітлено інформацію про аналіз показників професійної активності та рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2021 року (з інформацією виступила доц. Маршицька В. В.). Ухвалили затвердити результати показників професійної активності та рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2021 року.

Третє питання засідання кафедри було присвячено звітуванню  аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів науково-дослідної роботи за І півріччя 2021 року (Білоножко О. В., Байназарова О. О.). У межах обговорення аспіранти поділилися своїм досвідом роботи та змінами у професійній діяльності в умовах реформування. Аспіранти представили результати своїх досліджень та окреслили перспективи подальших наукових пошуків. У межах обговорення питання аспірантам запропоновано проводити методологічні семінари для представлення своїх результатів дисертаційних досліджень; запрошено до співпраці в межах освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації.

Ухвалили: затвердити звіти аспірантів кафедри за 2021 рік та атестувати за звітний період.