відкрите заняття (онлайн) Махновець Юлії Анатоліївни

відкрите заняття (онлайн) Махновець Юлії Анатоліївни

08.04.2021 відбулось відкрите заняття (онлайн) старшої викладачки кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО – Махновець Юлії Анатоліївни - для категорії слухачів категорії: «Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Початкова освіта», дошкільної та інклюзивної освіти» за темою «Сучасні форми роботи у професійній діяльності методистів/консультантів ЦПР ПП».

Тема семінарського заняття – «Сучасні форми роботи у професійній діяльності методистів/консультантів ЦПР ПП»

Мета заняття: сприяти оновленню ціннісно-смислового ставлення до професійної діяльності методистів/консультантів, опанувати нові компетентності для здійснення безперервного професійного розвитку; усвідомити роль сучасних форм роботи у професійній діяльності методистів/консультантів ЦПР ПП.

У межах семінарського заняття були розглянуті питання про сутність та специфіку роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників, класифікація форм роботи методистів/консультантів ЦПРПП та роль сучасних форм роботи у професійній діяльності методистів/консультантів ЦПР ПП.

Після заняття відбулось обговорення в е-кабінеті (https://bbb.uem.edu.ua/b/972-9na-lla-2gs),

 серед представників - науково-педагогічні працівники кафедри філософії і освіти дорослих, керівництво ЦІПО, представники з інших кафедр. Зворотний зв’язок дозволив актуалізувати цінність семінарського заняття для практиків-консультантів ЦПР ПП; закцентована увага на чат-взаємодії зі слухачами; окреслено побажання щодо вдосконалення роботи зі слухачами в контексті інтерактивної взаємодії (у подальшому застосовувати функціонал опитування, роботу в групах тощо).