КЛИНОВИЙ Дмитро Віталійович

КЛИНОВИЙ Дмитро Віталійович

Доцент кафедри
кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-3034-8097

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yr7FETMAAAAJ&hl=uk

 

ОСВІТА 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кваліфікація інженер-механік, спеціальність обладнання і технологія зварювального виробництва (диплом № ТВ №853054).

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, аспірантура, спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» (Диплом ДК № 003048).

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, докторантура, спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

Старший науковий співробітник (Диплом АС № 003848), спеціальність 008.10.01 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Доцент кафедри загальноекономічних дисциплін (атестат 02 ДЦ № 015835).

ДОСВІД РОБОТИ

04.1989-07.1990 – Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона АН УРСР, відділ № 17, м. Київ – інженер;

07.1990-02.1993 – Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона АН УРСР, відділ № 17, м. Київ – інженер-технолог ІІІ категорії;

02.1993-05.1995 – Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, відділ № 17, м. Київ – інженер 10 розряду ЄТС;

05.1995-05.1998 – Аспірантура з відривом від виробництва Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ – аспірант з відривом від виробництва;

05.1998-05.1999 - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ дослідження проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил, м. Київ – молодший науковий співробітник;

05.1999-10.1999 – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ дослідження проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил, м. Київ – науковий співробітник;

10.1999-09.2000 – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ дослідження проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил, м. Київ – старший науковий співробітник;

10.2000-10.2003 – докторантура з відривом від виробництва Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ – докторант з відривом від виробництва;

10.2003-07.2007 – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ проблем розвитку і розміщення продуктивних сил, м. Київ – в.о. провідного наукового співробітника;

07.2007-01.2011 – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ комплексного розвитку продуктивних сил, м. Київ –  провідний науковий співробітник;

09.2011-12.2014 – ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, м. Київ, відділ комплексної оцінки та управління природними ресурсами, м. Київ – старший науковий співробітник;

12. 2014 – 02.1015 – ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, м. Київ, відділ комплексної оцінки та управління природними ресурсами, м. Київ – в.о. провідного наукового співробітника;

02.1015 – 12.2018  – ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, м. Київ, відділ комплексної оцінки та управління природними ресурсами, м. Київ – провідний науковий співробітник;

01.2019 по теперішній час – ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, м. Київ, відділ методології сталого розвитку, м. Київ – провідний науковий співробітник

Загальний стаж роботи – понад 39 років; Стаж наукової діяльності – понад 30 років та науково-педагогічної – понад 20 років.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь в НДР у Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»:

2011-2012 р.р. – старший науковий співробітник науково-дослідної роботи №: ІІІ-3-11 (4) Комплексна економічна оцінка природних ресурсів: критерії, механізми формування і використання;

2011-2012 р.р. – старший науковий співробітник науково-дослідної роботи №: ІІІ-4-11 (5): Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні;

2013-2015 р.р. старший науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи №: ІІІ-7-13 (11)  Економічна оцінка природного багатства України;

2013-2014 р.р. старший науковий співробітник науково-дослідної роботи №: ІІ-3-12 (9) Економіко-організаційне забезпечення капіталізації природних ресурсів;

2013-2016 р.р. старший науковий співробітник науково-дослідної роботи №:  ІІ-6-14 (17) Формування фінансово- економічного механізму управління територіальними господарськими комплексами;

2016-2017 р.р. провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи ІІІ-14-16 (21) Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів;

2018-2020 р.р.  провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи  №: ІІІ-28-18  Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами;

2018-2019 р.р. провідний науковий співробітник, відповідальний виконавець  науково-дослідної роботи 6541230: Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України;

2020-2022 р.р.  провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи  №: III-34-20 Методологічні засади сталого господарювання;

Автор і співавтор 243 наукових праць.

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Офіційний опонент на одному захисті у спеціалізованій вченій раді.

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Член редакційної колегії наукового видання (журналу) «Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation (BESLI)» (Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації, журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), Journal Factor). (2018-2019 рр.);

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Консультант підприємства «Укртранссервіс» (2012-2022 рр.); консультант в проектах ГО «Цифрова агенція е-Екологія»; консультації проектних команд і  підприємців з питань аналізу інвестиційних проектних пропозицій на передінвестиційній стадії їх реалізації та у процесі управління проєктами.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член ГО «Цифрова агенція е-Екологія»; громадська діяльність із пропаганди наукових досліджень в сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та економіки природокористування у роботі з молоддю та студентами.

ПРОЄКТИ (в т.ч. міжнародні) 

2021 р. – Участь в організованому в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови мируМіжрегіональному екологічному форумі громадського суспільства «Інституалізація екологічного демократичного врядування в громадах Донеччини та Луганщини»  11-12 серпня у м. Сєверодонецьк Луганської області  та 26-27 серпня 2021 року в м. Краматорську Донецької області за підтримки ПРООН, Міністерства зовнішніх відносин Данії, Швеції, Швейцарської агенції розвитку і співробітництва SDC/SECO тощо.

2020 р. – тренер Канадського Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проводив тренінги на тему: «Екологічне бюджетування» для представників об’єднаних територіальних громад 4-х областей (Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської, Вінницької);

2015-2020 р. Учасник (коуч) проєктної команди стартапу: ecoukraine.org, учасник проектної команди (розробка та представлення презентацій) стартапу comfortable.community.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Good governance approaches of the capitalization of natural resources in innovation forms of economy Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects : collective monograph //D.V.Klynovyi, E.B.Boychenko, I.O.Petrovskaya, V.V.Korneev, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019 - Availiable at: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/25/275/611-1 (collective monograph), – A Liha-Pres is an international publishing house which belongs to the category ,,C” according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural       Sciences of the Environment (SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397].
 2. Petrovska I., Klynovyi D. Threats to the Information Security of Business Entities in the Context of Cyber Attacks in Ukraine // Information, disinformation, cybersecurity. (ed Chałubińska-Jentkiewicz K, Evsyukova O.) Warsaw. – 2022. 102 p.

Статті у фахових виданнях

 1. Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами // Економіка України. – 2018.– № 3. – С. 3-20.
 2. Хвесик М. А., Бистряков І. К., Клиновий Д.В. Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади // Фінанси України. - 2018. - № 4. – C. 19-40.
 3. Клиновий Д.В., Рогов П.Д., Бистряков І.К. Забезпечення сталості та безпеки просторового розвитку України в умовах глобальних викликів // Social development & Security  (Соціальний розвиток і Безпека).  – 2018. Вип. 4 (6). – С. 39-53.
 4. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Проективно-діяльністний підхід до просторового управління природно-ресурсними активами // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2018. – № 3-4 (22-23). – С. 63-70.
 5. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Мороз  В.В. Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері / //Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. –  Київ : НАДУ, 2018. – Вип. 1. – 236 с. С.  31-64.
 6. Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні сталого просторового розвитку// Економіка України. – 2020. № 1 (698). — С. 3—23.
 7. Хвесик М.АЛевковська Л.В., Сакаль О.В., Клиновий Д.В. Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять // Фінанси України. 2020.  № 1, – с. 83–98.
 8. Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України// Науково-практичний журнал. Регіональна економіка №4(90). – 2018.– С.5-17.
 9. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Проблематика імплементації європейських публічно-приватних форматів сталого господарювання в Україні// Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2019. ­ – № 5(24). – С. 14-20.
 10. Бистряков І.К., Клиновий Д.В.  Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку //Наука та наукознавство.– № 3(195). – 2019. – С. 3-25.
 11. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Принципові підходи до забезпечення господарського гомеостазу з позицій сталих фінансів// «Економіка природокористування і сталий розвиток». –  2021. – №9 (28). –  С. 34-42.
 12. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Концептуальні ознаки сталого господарювання//Наука та наукознавство. – 2021. № 3 (113). С. 3-19.
 13. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Гармонізація інтересів стейкхолдерів у системі сталих фінансів – Журнал «Економіка природокористування і сталий розвиток». –  2021. – №10 (29). – С. 30-38.
 14. Бистряков І.К., Клиновий Д.В., Коржунова Н.В. Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання. Економіка України. 2022. № 4. С. 03—27.

Підручники, навчально-методичні праці тощо

 1. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни,  К.: ВІПОЛ, 2001,  – 264 с.
 2. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Видання друге,  перероблене й доповнене. Київ, ЦУЛ, 2002,  – 299
 3. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник К.: ЦУЛ, 2002, – 442 с.
 4. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка регіонів (областей) України. Навчальний посібник К.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.
 5. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.            Навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, Університет “Україна”, 2004 р., 245 с.
 6. Клиновий Д.В. Економіка природокористування               За ред. д.е.н. М.Ф. Тимчука, навчально-методичний комплекс. Видавництво Інституту муніципального менеджменту та бізнесу, м. Київ, 2003, 102 с.
 7. С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко, Д.В.Клиновий та ін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І.Дорогунцова. Київ, КНЕУ, 2005 р., 988 с.
 8. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка              Навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, Університет “Україна”, 2005 р., 248 с.
 9. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Основи фінансової діяльності. Навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, Університет “Україна”, 2005 р., 344 с.
 10. Д.В.Клиновий, Т.В.Пепа Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України               Навчальний посібник  / за наук.ред. д.е.н., проф.. Л.Г.Чернюк, К.:, ЦУЛ, 2006, 728 с.
 11. Данилишин Б.М., Клиновий Д.В., Пепа Т.В.Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка України Навчальний посібник / За наук. ред. Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. - 688 с.
 12. Галузеві механізми публічного управління в економічній сфері: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: Олійник Н.І., Соколова О.М., Мороз В.В., Клиновий Д.В. – К.  : НАДУ при Президентові України, 2019. – 38 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент інвестиційних проектів та програм” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.: Мороз В.В., Клиновий Д.В. - Київ : НАДУ, 2020. – 19 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 1. Клиновий Д.В. Євроінтеграційна стратегія трансформації  управління природними ресурсами територіальних громад в Україні / Клиновий Д. В. //Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – 677 с. – С. 244-256.
 2. Бистряков І.К. “Стратегія модернізації системи управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції” /Бистряков І.К.,  Клиновий Д.В./ Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: збірник тез  Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2018 р., Національний авіаційний університет, 2018. – 124 с. – С. 17-19.
 3. Клиновий Д.В., Петровська І.О. Інституціональна основа євроінтеграційної стратегії децентралізації управління природними ресурсами / Клиновий Д.В., Петровська І.О.// Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 12 – 18 березня 2018 р.). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – Ч.1. – 157 с. – С. 54-59.
 4. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Київ, 22-23 листопада 2018) упоряд. Мітал О.Г. – Київ: Таврійський Національний університет ім. В.І.Вернадського (м.Київ), 2018. – 380 с. – С. 178-182.
 5. Клиновий Д.В. Використання програмного забезпечення у курсі підвищення кваліфікації безробітних за напрямом “Управління проектами” /Клиновий Д.В. //Нові інформаційні технології
  управління бізнесом. Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  К.: 2019. – 340 с., с. 113-116.
 6. Бистряков І.К. Євроінтеграційний напрям сталого просторового розвитку України на засадах публічно-приватного партнерства розвитку / Бистряков І.К., Клиновий Д.В.// Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 10 квітня 2019 р.: Збірник тез. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2019. – 134 с., с.  43-45.
 7. Мороз В.В. Інституціоналізація публічно-приватних форм управління сталим розвитком України / В.В.Мороз, Д.В.Клиновий // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів: матеріали щоріч. Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав. 2019 р.): у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 2. – 116 с., с. 43-44.
 8. Бистряков І.К. Публічно-приватне партнерство як механізм забезпечення сталого просторового розвитку територій / Бистряков І.К.,  Клиновий Д.В./ Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. Наук.-практ. Конф. (М. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.). К.: ДКС Центр, 2019. – 218 с., с. 23-25.
 9. Бистряков І.К. Євроінтегративне управління сталим просторовим розвитком на механізмах публічно-приватного партнерства / Бистряков І.К.,  Клиновий Д.В.// Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України: Матеріали міжнародної конференції (Київ, 8 листопада 2019 року) / за заг. ред. проф. О.О. Романовського, с.н.с. Л.В. Жарової – К.: Українсько-американський університет Конкордія, 2019 – 103 с., с. 11-14.
 10. Петровська І.О. Електронні платформи управління природно-ресурсними активами /Петровська І.О., Клиновий Д.В.//Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019) / упоряд. Євмєшкіна О.Л. – Київ: УкрСІЧ, 2019. – 380 с., с. 161-163.   
 11. Клиновий Д.В. Цифрові платформи у врядуванні та бізнесі: перспективи застосування та підготовка фахівців /Клиновий Д.В., Петровська І.О. // Нові інформаційні технології управління бізнесом. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  К.: 2020. – 340 с., с. 83-85.
 12. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Алгоритм побудови інноваційної просторової системи управління природними ресурсами//Міжнародна науково-практична конференція “Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі”: Збірник тез. – К.: “КОМПРИНТ”, 2020. – 102 с., с. 23-25.
 13. Бистряков І.К. Екстериторіальні платформи управління природними активами просторових утворень/ Бистряков І.К., Клиновий Д.В.  // ¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів?: матеріали Міжнар. наук.-практ.-конф. (19-20 березня 2020 р.). – К.: КНЕУ, 2020. — 568 с., с. 128-132.
 14. Мороз В.В. Публічно-приватне партнерство в цифровізації управління природними ресурсами територіальних громад/ Мороз В.В., Клиновий Д.В. //Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 1. 228 с., с. 194-196.
 15. Бистряков І.К. Платформне забезпечення сталого просторового розвитку муніципальних утворень // Бистряков І.К., Клиновий Д.В.  // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). К.: ДКС Центр, 2020. 212 с., с. 16-18.
 16. Клиновий Д.В., Петровська  І.О. Фінанси сталого розвитку як основа для сталого господарювання/Клиновий Д.В., Петровська  І.О./ // Географія та туризм: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Лоцмана П. І. Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2021. – 295 с., с. 160-169.
 17. Клиновий Д.В. Концепт сталих фінансів у сучасному підприємництві / Д.В.Клиновий, І.О.Петровська // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с., с. 172-177.
 18. Клиновий Д.В. Регіональний брендинг як інструмент туристичного маркетингу міста Києва/ Д.В.Клиновий, І.О.Петровська// Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання]: Матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 26 березня 2021 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 416 с., с. 414-415.
 19. Бистряков І.К. Сталі фінанси як соціально-екологічна інновація для сталого господарювання / Бистряков І.К., Клиновий Д.В. // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с., с. 45-48.
 20. Клиновий Д.В. Інтегроване просторове управління природокористуванням/ Клиновий Д.В., Петровська  І.О. // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса, Одеський державний екологічний університет. 2021, 201 с., с. 115-119.
 21. Клиновий Д.В. Оптимізація фінансування форсайт-проєктів сталого розвитку / Клиновий Д.В., Петровська  І.О. // Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 листопада - 1 грудня 2021) / упоряд. Євмєшкіна О.Л. Київ: УкрСІЧ, 2021. 210 с., с. 130-131.
 22. Бистряков І.К. Збалансування інтересів стейкхолдерів у просторовій системі сталого господарювання /І.К.Бистряков, Д.В.Клиновий / Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції К: ДКС-Центр, 2021. 224 с., с. 34-36.
 23. Клиновий Д.В. Стале страхування як складова системи сталих фінансів / Клиновий Д.В., Петровська  І.О. // Проривні інновації на страховому ринку України: Збірник матеріалів V Міжн. науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 27 жовтня 2021 р.: [Електронний ресурс]. — К.: КНЕУ, 2021. — 263 с., с.16-21.
 24. Клиновий Д.В., Петровська  І.О.Фінанси сталого розвитку як основа для сталого господарювання // Географія та туризм: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (28 лютого 2022 р., м. Харків) / за заг. ред. Лоцмана П.І. Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2022. – 256 с. с. 55-65.
 25. Клиновий Д.В., Петровська І.О. Сталі фінанси як інноваційна модель фінансування бізнес-процесів зеленої економіки// Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Молодих вчених (Київ, 11 травня 2022 р.) у 2-х частинах. Частина 1. Київ : КНЕУ, 2022. 204с. С. 105-109.
 26. Клиновий Д.В., Петровська І.О. Перспективи формування системи сталих фінансів в Україні // Збірка статей і тез доповідей за матеріалами IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (м. Кам’янське, смт. Петриківка 9-10 червня 2022 р.) / відп. за випуск, професор К.Ю. Богомаз. Кам’янське : ДДТУ, 2022. 369 с., с. 227-241.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

Проходження навчального курсу  «Основи створення та розміщення WEB-сайтів» з лютого по липень 2016 року в Інституті інформатики НАН України, свідоцтво  № 820 від 14 липня 2016 р., 

Курс «Школа педагогічної майстерності за напрямом підготовки «Інклюзивна освіта)»\. 26 вересня 2017 р.

СТАЖУВАННЯ

З 15 червня по 14 серпня 2015 році  року проходив цільове навчання з підвищення кваліфікації за загальною професійною програмою «Фінансовий аналітик», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПК 918274 від 14 серпня 2015 р., програмою «Управління публічними фінансами» (обсяг - 108 годин), Київській університеті ринкових відносин.