Савченко Вадим Юрійович

Савченко Вадим Юрійович

Старший викладач кафедри

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=11kSpogAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Київський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, спеціальність – радіотехніка, кваліфікація – радіоінженер.
 • Київський університет менеджменту, спеціальність – економіка і управління бізнесом, кваліфікація – менеджер виробництва

Досвід роботи

 • з 2016 р. по теперішній час – директор навчально-методичного центру організації дистанційного навчання ДВНЗ УМО
 • 2014-2016 - зам. начальника центру електронних освітніх ресурсів и мережних технологій ДВНЗ УМО
 • 2010-2013 - начальник відділу ІКТ ІМП ДВНЗ УМО
 • 2009-2010 - начальник аналітико-координаційного центру ІМП ДВНЗ УМО
 • 2006-2009 – заступник декана факультету менеджменту та психології ЦІППО
 • 2004-2005 - зав. лабораторією інформатики і обчислювальної техніки на факультеті менеджменту та психології ЦІППО
 • 1999-2006 – мнс лабораторії «Навчання інформатики» Інституту педагогіки АПН України
 • 1998-2006 – інженер лабораторії «Навчання інформатики» Інституту педагогіки АПН України

Досвід  викладацької, тренерської роботи .

 • з 2007 р. по теперішній час –старший викладач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
 • 2002-2006 рр. - старший викладач кафедри інформаційних технологій Київської державної академії водного транспорту
 • 2002-2006 рр. - вчитель інформатики, гімназія №153 (м. Київ)
 • 1999-2002 рр. - вчитель інформатики, ліцей №38 (м. Київ)

Розробка та викладання навчальних курсів:
«
Інформаційні системи та технології», «Основи інформатики та застосування ЄОМ в психології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Інформатика» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр.

Загальний стаж – 31 рік;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 18 років.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

2016 рік

 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року у м. Києві.  

2017 рік

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», Київ,  26 травня 2017 р.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації:

 • викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, 16.12.2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».